Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

The Winter of Our Discontent

The Winter of Our Discontent

I Maryam Jafris utstilling presenteres flere av hennes nye verk i forskjellige medier som installasjon, fotografier, skulptur og videokunst.

Fotografier har på sett og vis lært oss å kunne forestille alt fra historiske hendelser til gamle minner. Med kameraet fikk vi alle en ubestridt rett til å dokumentere alt vi så gjennom linsen. Selv oss vanlige sivile mennesker kunne nå avbildes og fikk muligheten til å bli husket av våre nære og kjære.

De to siste tiårene har Maryam Jafri arbeidet i skjæringspunktet mellom kunst og etikk forbundet mot samtidens billedkultur. I tillegg undersøker hun hva som foregår når sosiale relasjoner og personlig identitet i økende grad smelter sammen med økonomiske imperativer.
Hva skjer med bilder når de blir sendt i eksil? Hva skjer med representasjonen? Hvilke etiske retningslinjer blir fulgt, når bilder blir samlet inn som data eller slettet fra offentligheten? Hvem har eierskap til bilder delt på sosiale medier? Subjektet som fotograferer eller objektet som blir fotografert?

Våre personlige sosiale medier kontoer, som vi deler i et digitalt offentlig rom, handler mer og mer om merkevarebygging, identitet og autentisitet. Personvernet ser ut til å svekkes raskere enn noensinne, som et resultat av vår konstante tilstedeværelse på nettet. Er det for eksempel forsvarlig og etisk riktig som forelder publisere bilder av ditt barn uten deres samtykke? Her oppstår konflikten mellom ytringsfrihet og personvern.

I Maryam Jafris utstilling, Vinteren av misnøyer, presenteres flere av hennes nye verk i forskjellige medier som; installasjon, fotografier, skulptur og videokunst. Formålet med Jafris utstilling på Fotogalleriet er å sette søkelyset på kunst, økonomi og dens konsekvenser for våre subjektiviteter, sinn og kropp. Jafri ønsker med utstillingen å igangsette en diskusjon om både bruk og misbruk av bilder, og ikke minst representasjonsetikk om kontroll og rettigheter av ens egne bilder.

Utstillingen består av følgende verk:
The Everyday Model (2021), et foto-/tekstverk, som handler om fenomenet «vanlige» mennesker som modellerer for dagligdagse forbruksvarer.
(Dis)appearance Online (2021), sporer opp statusen til viktige historiske bilder fra nasjonale arkiver i Irak, Syria og Jordan og deres manglende oppføringer i offentlige og kommersielle bildebanker.
Home Office ft. Angola, Irak, Vietnam, Vicodin (2021), er en installasjon som tar for seg merkevarebygging gjennom et globalt perspektiv.
Til slutt undersøker videoen Hi Maryam (2021) «pointcasting» eller en-til-en-markedsføring – leveringen av et unikt produkt eller en unik tjeneste rettet mot enkelt personer.

I løpet av utstillingsperioden blir det invitert til boklansering av Jafris publikasjon Independence Days (2021), utgitt av Taxispalais Kunsthalle Tirol og Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König. Mer informasjon kommer på Fotogalleriets nettsider og sosiale medier.

Maryam Jafri (f. 1972) bor og arbeider som kunstner i Oslo, København og New York. Hun har en BA i engelsk og amerikansk litteratur fra Brown University, en MA fra NYU/Tisch School of The Arts og er utdannet ved Whitney Museum Independent Study Program. Jafri er en kunstner som arbeider på tvers av medier og sjangre. I tillegg er hun professor i samtidskunst på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).
Jafri opprettholder en fin balanse mellom arbeid og lek, øvelse og ulykke, kontroll og tilfeldigheter. Hennes kunstneriske praksis bygger på forskjellige tradisjoner, som alt fra pop og konseptuell kunst til litteratur og teater. Kunsten hennes kommer til uttrykk i et bredt spekter av formater, inkludert bevegelige bilder, utvidet skulptur, installasjon og fotografi. Fremfor alt er hennes kunstpraksis forankret i et engasjement med de formelle og konseptuelle egenskapene til hvert medium, og innbefatter perioder med omfattende forskning og planlegging.
(Fra Fotogalleriet)

http://www.fotogalleriet.no/utstillinger/the-winter-of-our-discontent