Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Foto: Jens Hamran/Trafo Kunsthall Alle rettigheter: Dikemark Psykiatriske sykehus_OUS
Foto: Jens Hamran/Trafo Kunsthall Alle rettigheter: Dikemark Psykiatriske sykehus_OUS

Agenda kunst og handverk: Outsider Art

Outsider Art, tilgjengelegheit, openheit og framandgjering.

Outside på utsida

I semesterets andre Agenda skal me gå inn – ironisk nok – i utsida. Meir spesifikt vil denne Agendaen ta for seg Outsider Art, tilgjengelegheit, openheit og framandgjering, der me vil få eit innblikk inn i Outsider Art i Noreg og internasjonalt, utanforskap og arbeid, samt utanforskap og tilgjengelegheit i kunst og visningsstadar.

Av di, viss me går ut ifrå at kunsten er fri, at ein som skapar kan skapa fritt, då kva som helst, og for kven som helst, må me også kunne strekkja vår skapnad til den andre sida, eller faktisk meir drastisk: tenkje at det er ei anna side, som står utanfor, som enten faktisk eller metafysisk ikkje har tilgang til dei romma der kunst finnast, skapast og produserast. Og viss me då fortset vår tanke om at kunsten og det å skapa er fritt, då må me spørja oss sjølv om me verkeleg har skapa eit fritt rom, der alle kan bevega seg fritt, både kroppsleg og andeleg.

Program

0900-0915: Introduksjon Marius Moldvær
0915-1000: Simone Romy Ritter - foredrag
1000-1015: Pause
1015-1100: Anne-Siv Falkenberg Pedersen - foredrag
1100-1115: Pause
1115-1200: Pål Akerø - kunstnerpresentasjon
1200-1300: Lunsj
1300-1345: Trine Dreyer - foredrag
1345-1400: Pause
1400-1445: Katarina Skjønsberg - kunstnerpresentasjon
1445-1500: Pause
1500-1545: Miriam Wistreich og Steffen Håndlykken - samtale

Agenda: Outsider Art – 1: Marius Moldvær
Agenda: Outsider Art – 2: Simone Romy Ritter
Agenda: Outsider Art – 3: Anne Siv Falkenberg Pedersen
Agenda: Outsider Art – 4: Pål Akerø
Agenda: Outsider Art – 5: Trine Dreyer
Agenda: Outsider Art – 6: Katarina Skjønsberg
Agenda: Outsider Art – 7: Miriam Wistreich og Steffen Håndlykken

Bidragsytarar

Simone Romy Ritter

Simone Romy Ritter har mastergrad i kunsthistorie med sosialantropologi og filosofi i fagkretsen. Hun har vært avdelingsleder ved Trastad Samlinger/Nasjonalt Senter for Outsider Art, siden 2008. Hun har kuratert flere Outsider Art utstillinger i løpet av årene blant annet den internasjonale hovedutstillingen «InsideOut- Outsider Art/Art Brut visiting Norway» til Festspillene i NordNorge, 2012 og
utstillingen «Rå Kunst – Outsider Art i Norge», i 2014 som viste for første gang i Norge over 100 verk fra 16 fremragende norske Outsider Art utøvere. Hun var prosjektleder og hovedkurator til det ettårige suksessrike pilotgalleriet «Outsider Art Street Gallery»(2017-18) i Harstad i regi av Sør-Troms Museum og Troms fylkeskommune. Hun er forfatter og medforfatter av en rekke artikler om temaet Outsider Art.

Anne Siv Falkenberg Pedersen

Anne Siv Falkenberg Pedersen ( f. 1971 ). Utdannet fra Wimbledon School of Art, Kingston University og Winchester School of Art.
Hun har hatt en lang rekke separatutstillinger i Norge og utlandet, bl.a Galleri Semmingsen, B-OA, Principal Sombrerers i Barcelona og Gallery 55 i Shanghai. Mottatt flere stipend, bl.a Vederlagsfondets arbeidsstipend og Oppland fylkes kunstnerstipend. Innkjøpt av bl.a Haugesund Billedgalleri, Kronprinsparets bolig på Skaugum og KORO. Stipendiat hos Irma Salo Jaeger og Tycho Jaegers stiftelse i perioden 2018 – 2019. Flere fagpolitiske verv bl.a som nestleder i Oppland Kunstsenter og som styreleder i Østlandsutstillingen. Juryleder for Østlandsutstillingen 2021. Siden 2011 har hun vært tilknyttet Trafo Kunsthall som koordinator, kurator og formidlingsansvarlig. Kurator og produsent for utstillingen «Svanene fra Lazarusdalen – Norsk Outsider Art» i 2019 og «Krøsus» i 2021.
Falkenberg Pedersen deltar også på Nasjonalmuseets åpningsutstilling «Jeg kaller det kunst» i 2022.
Her er også lenke til podcasten i Kunstavisen: https://kunstavisen.no/artikkel/2021/da-krosus-regjerte-i-norge

Pål Akerø

Pål Åkerø f.1957, Bergen, Rogaland/Norge
Pål Akerø er en selvlært. Han bruker forskjellige hverdagslige materialer og føyer de sammen til forbausende objekter, skulpturer og malerier. Hans bilder har ofte et surrealistisk uttrykk. Han har stilt ut i mange separatutstillinger og kollektivutstillinger i Norge, blant annet ved Outsider Art Street Gallery i Harstad og han har deltatt på flere utsmykkingsprosjekt i Bergen. I 2007 deltok han ved Raw Art Festival i London. Han er en ettertraktet Outsider Art kunstner som har mange kunstneriske workshops og oppdrag. Hans verk har ofte en selvreflekterene side som uttrykker seg ved de valgte titler samt viser hans sans for humør.

Trine Dreyer

Trine Dreyer (født i 1967) utdannet som barnevernspedagog fra NKSH Oslo -1992 MA i anvendt psykologi fra University of Santa Monica, CA USA i 1997. Veilederstudie VID i 2020.
Oppvokst i Storfjord innerst i Lyngenfjorden i Troms. Aktiv i politikk og solidaritetsarbeid i løpet av tiden på Kongsbakken videregående skole i Tromsø, noe som førte meg til Oslo i 1986.
Gründer og medarbeider for Aurora Verksted SA siden forprosjektet startet i 1987, tok over og videreutviklet driften som daglig leder i Aurora som stiftelse fra 1988, senere som tjenestested i Bærum kommune, før vi dannet det sosiale kooperativet Aurora Verksted SA i 2001. Er for tiden utviklingssjef og HR-ansvarlig.
Har i over 30 år arbeidet sammen med mennesker med og uten formell utdanning, med svært ulik grad av funksjonshemming, for å skape en utviklende og inspirerende arbeidsplass med produksjon innen design, kunst og håndverk. Er en sterk tilhenger av ideen «alt menneskeskapt, kan mennesket skape om».

Katarina Skjønsberg

Mitt kunstnerskap er forankret i menneskemøter, feltarbeid og tverrfaglighet. Med kunsten vil jeg slippe til nye perspektiver og stemmer, slik kan jeg destabilisere etablerte sannheter og oppfordre til refleksjon. Ved bruk av film, lyd, foto og tekst dokumenterer jeg mine omgivelser og øyeblikk, mediene blir et bindeledd mellom meg selv og verden. Arbeidene er ofte approprierte da jeg kombinerer eget dokumentert materiale med funnet. Jeg forteller historier og presenterer dem i en ikke-lineær fortellerstil. Gjennom enkeltstående menneskers fortellinger avspeiles eksistensielle, allmenngyldige og universelle ståsted. Mitt visuelle språk viser til emosjonelle tilstander og en rå, sanselig taktilitet. Arbeidene presenteres gjerne i installasjoner med eksempelvis fotografier, montager, tekstarbeider, objekter, lyd og performance.

Steffen Håndlykken

Steffen Håndlykken er kunstner og styreleder for Unge Kunstneres Samfund. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor han var del av den siste gruppen studenter som gikk ut fra Institutt for Farge. I 2010 startet han visningsstedet 1857 sammen med Stian Eide Kluge, som viste unge, internasjonale kunstnere i lokalene på Grønland i Oslo og andre steder frem til 2019. Han var kurator for Norsk skulpturbiennale 2017 på Vigelandmuseet, og har levert tekster til Kunstkritikk.no og Billedkunst.

Miriam Wistreich

Miriam Wistreich er daglig leder for UKS’ visningsrom. For tiden tenker hun mye på å kuratere infrastrukturer og hvordan man bygger omsorgsfulle, inklusive og bærekraftige institusjoner.

Rullestol: Alle fellesareal i første etasje og i overlyssalene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Rullestolinngangen til huset er bak bygget, ved heisen. Ringeklokke til resepsjonen ved heisen. Kunstnernes Hus Kino er tilrettelagt med plass til rullestol foran amfiet, omtrent 4 meter bak lerretet. Ta kontakt med post@kunstnerneshus.no for å reservere rullestolplass i kinoen.

.