Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Foto: Kristine Jacobsen
Foto: Kristine Jacobsen

Av- og Påfugl. Maria Magdalena med pels

Bjørn Jørund Blikstad inviterer til tre lunsjsamtaler med gjestene Mona Pahle Bjerke, Karen Disen og Theodor Barth.

Påfuglskapet er blitt plassert i biblioteket. Sammen med en Maria Magdalena skulptur og en kamuflasjedrakt. Vi har funnet fram en del bøker, for liksom å etablere en åpenbar link mellom research og design/artistic. Biblioteket som et sted med kilder. Kilder vi kan bruke. Kilder jeg har brukt.

For meg handler dette (i biblioteket, et skap som vil si noe om kunsthistorie) om å «gjense oppfatninger». Hva er tillatt å trekke ut av ideér og tanker om ting som allerede er kunsthistorisk definert? Spesielt da i forhold til «artistic» og hvor grensen mellom god og dårlig research kan være.

For mange, kanskje de fleste, er artistic og research to motsetninger. Må de være det? Hvis de ikke er motsetninger, hva skjer med research? Og hva skjer med artistic. Blir begge devaluert i forsøket? Når man tenker romantisk på «artistic»: Kan kunstneriske erkjennelser legges fram som kunnskap? Altså, hva betyr kunstneriske overbevisninger nå, i et kollektiv, når artistic research blir løftet fram som en «kunnskaps-produsent»?

Det er mitt anliggende for å ha dette i biblioteket fordi mine overbevisninger om hvorfor Maria Magdalena har pels ikke passer med hva jeg finner på biblioteket. Og blandingen jeg har endt opp med å gjøre, ved å kombinere påfugl-symbolikken med Maria Magdalena, skaper noen resultater som jeg er usikker på.

Det første spørsmålet er om blandingen er gyldig.
Et annet spørsmål er om det finnes et motiv bak blandingen, eller om «artistic» er umotivert, at det bare skjedde. At resultatet er noe vi bare må hanskes med?

Program:

Onsdag 25.aug kl. 12-13. Mona Pahle Bjerke og Bjørn Jørund Blikstad: Maria Magdalena med pels (norsk)

Torsdag 26.aug kl. 12-13. Karen Disen og Bjørn Jørund Blikstad: Ornamentet (norsk)

Fredag 27.aug kl. 12-13. Theodor Barth og Bjørn Jørund Blikstad: Theorising practices (engelsk)

Bjørn Jørund Blikstad er stipediat ved avdeling design, Kunsthøgskolen i Oslo.