Seminar, Exhibition

Virginia Woolf-seminar og utstilling

Med utgangspunkt i Ane Thon Knutsens utstilling "Å lese en bok med forstørrelsesglass" arrangerer House of Foundation i Moss et seminar viet Virginia Woolfs forfatterskap. Studenter fra MA grafisk design og illustrasjon deltar med adaptasjoner av Woolfs essay "On Being Ill" i relasjon til koronapandemien.

12. juni arrangerer House of foundation i Moss et heldagsseminar viet Virginia Woolfs forfatterskap. Seminaret tar utgangspunkt i Ane Thon Knutsens utstilling «Å lese en bok med forstørrelsesglass – grafiske adaptasjoner av Virginia Woolfs kortprosa» som vises i perioden 10. april – 20. juni.

Her finner du mer om heldagsseminaret der også professor Lotte Konow Lund fra avdeling kunst og håndverk deltar.

Utstillingen varer til og med 20. juni.