Exhibition

Foto: Jad El Khoury
Foto: Jad El Khoury

Welcome to the Jungle*

Utstillingen er et pilotprosjekt hvor masterprogrammet kunst og offentlige rom det siste året har jobbet sammen med kurtorteamet ved Nitja for å utarbeide sine prosjekter til utstillingen. Konseptet er utarbeidet av programansvarlig for masterprogrammet kunst og offentlige rom Merete Røstad i samarbeid med kuratorteamet ved Nitja.

I utstillingen kan du få innblikk i hvordan Lillestrøm oppleves gjennom øynene til studenter fra masterprogrammet kunst og offentlige rom (MAPS) ved Kunsthøgskolen i Oslo, og arbeidene spenner fra kondemnerte husfasader og underjordiske økosystemer, til lydvandring med lokale stedshistorier.

Med utstillingen Welcome to the Jungle* inviterer Nitja senter for samtidskunst til en gruppeutstilling der betraktninger rundt lokale forhold står i fokus, og der stedshistorier forenes med refleksjoner omkring by og natur. Denne diskusjonen kan overføres til Lillestrøm, der debatten pågår omkring byutvikling versus natur, hensyn til småhusbebyggelse versus næringsutvikling, og historie opp mot fremtidsvisjoner. I denne utstillingen møter du alle aspektene manifestert gjennom ulike visuelle uttrykk og blikk.

Les mer om utstillingen og åpningstider: NITJA senter for samtidskunst

Kunstnere

Amina Baker (MAPS)
Ana Brotas (MAPS)
Jad El Khoury (MAPS)
Sarah S (MAPS)
Amalie Risom Nyrup (MAPS)
Karina Sletten (MAPS)
Lexie Owen (MAPS)
Lill Yildiz Yalcin (MAPS)
Viviana Cárdenas (MAPS)
Espen Kvålsvoll
Liva Mork
Øyvind Sørfjordmo
Hans Hamid Rasmussen

Kuratert av

Rikke Komissar
Monica Holmen
Tor Arne Samuelsen
Martina Petrelli