Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

KAUK

KAUK

Masterstudentene ved Teaterhøgskolen har undersøkt nytt tekstmateriale skrevet av scenetekststudentene.

Du er hjertelig velkommen til musikalen KAUK.

Mens mora til Halvard ligger på dødsleiet, forteller hun ham noe som snur rundt på alt han trodde var sant og riktig. Etter moras død må Halvard reise utover, til Kaukland, for å finne ut om det mora fortalte ham er sant. På leiting etter sannheten treffer han de forskjelligste kauker, og lærer mye om livet, løgnen, smerten og kauken.

Dette er vandreteater. Det vil si at det ikke er tilrådelig å ha med seg poser og sekker.

Presentasjonen er et samarbeid mellom:
Arturo Tovar
Lina Hindrum
Martin Lotherington
Per Vidar Gornitzka Anfinnsen
Signe Gerda Landfald
Siri Broch Johansen

Studentenes rammebetingelser:
Tekstbegrepet og ulike metodiske tilnærminger til tekst spenner svært vidt i dagens scenekunstfelt.
I denne perioden på 6 uker har studentene, i tre grupper sammensatt av kollegiet, med representanter fra alle fordypningene, arbeidet med en tekst/et tekstmateriale forfattet av en medstudent på scenetekstfordypningen. Scenetekststudentene har hatt en separat utviklingsperiode av tekstene forut for den felles arbeidsperioden. I perioden har gruppene selv definert sine arbeidsprosesser, og de har hatt frihet til å utforske hele eller deler av tekstmaterialet, og også til å bearbeide og rekontekstualisere det. De har også hatt frihet til å definere om resultatet av arbeidsperioden skal vises som arbeidsdemonstrasjon, skissearbeid, eller ha et forestillingspreg.

Fra studieplanen:
Innenfor emnet produksjoner arbeider studentene med å skape forestillinger. Det settes en ramme og defineres et utgangspunkt for hver forestilling. Forestillingsoppgavene som gis kan være svært åpne og frie, eller skarpere avgrenset.
Masterkollegiet v Statens Teaterhøgskole.

Billettbestilling