Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Foto: Stephen Hutton
Foto: Stephen Hutton

Eg er vinden av Jon Fosse

Vi møter to mennesker i en båt, Den eine og Den andre. Sammen prøver de å gjenskape seilasen som endte fatalt for en av dem.

Grunnet Oslo kommunes videreførte tiltak for å bekjempe koronasmitte er forestillingen ikke tigjengelig for publikum.

I Eg er vinden møter vi to mennesker i en båt, Den eine og Den andre. Sammen prøver de å gjenskape seilasen som endte fatalt for en av dem. Hva var det som var så tungt at Den eine valgte å gå på sjøen? Hvorfor var dypet tryggere enn båten, døden lettere enn livet? Og er det overhodet mulig å finne ord for å gripe slike store spørsmål ved tilværelsen?

Om det man ikke kan tale, må man tie. Men verden skravler videre, jager etter vind, til språket bare blir støy, en mur både i oss og mellom oss.

Om jeg var død
nå, ville jeg ikke
ha opplevd

denne junidagens overtydelige
sol, og nesten urørlige
grønne løvverk,

jeg ville vært
alt det der


(Tor Ulven)

Medvirkende:
Regi: Sigurd Ziegler, 3. år bachelor regifag KHiO

Den eine: Ingrid Myhre Løvik, 3. år bachelor skuespillerfag KHIO
Den andre: Synnøve Fossum Eriksen, 3. år bachelor skuespillerfag KHIO

Scenografi og kostyme: Astrid Sønderskov Andersen, bachelor scenografi, Akademi for scenekunst
Komponist og lydavvikler: Toralf Willy Nørbech, bachelor komposisjon, Norges Musikkhøgskole
Lysdesign: Mathias Langholm Lundgren
Lystekniker: Martin Maisch Brandvoll

Veiledere:
Faglig veileder regi: Peer Perez Øian
Faglig veileder skuespill: Espen Klouman Høiner
Faglig veileder scenografi og kostyme: Serge von Arx

Om perioden:

Skuespillerfag

I Skuespillerfag 3 skal skuespillerutdanningens forskjellige ferdigheter integreres i arbeidet, og bidra i utforming av en eller flere teaterforestillinger med klare kunstneriske ambisjoner. Studentene skal øves i å jobbe med avanserte sceniske skikkelser som har omfattende prosesser i utfordrende teaterunivers. Studentene skal ha med seg ferdigheter, kunnskap, erfaringer og kompetanse fra hele studiet inn i arbeidet.

Læringsutbytte:
- kunne ta ansvar for kompleksitet og dybde i skikkelsens sceniske liv
- evne å anvende dramaturgisk tenkning i sitt arbeide som skuespiller
- ha reflektert over de estetiske og etiske valgene underveis
- kunne uttrykke seg gjennom faglig terminologi rundt kunstneriske kollektive arbeidsformer

Regifag

Studentene skal iscenesettelse en dramatisk tekst med fordypning i skuespillernes psykologiske strategier. Studentene skal lete frem sceniske virkemidler som oversetter prosaens innhold og språk til scenen. Studenten skal ha en praktisk forståelse for bruk av sceniske virkemidler knyttet til lys, lyd og rom. Studentene skal også ha en forståelse av verksteder og organisering av disse, arbeidsledelse, forestillingsledelse og økonomistyring. I tillegg skal studenten forstå og kunne bruke skuespillerens ulike virkemidler som kropp, stemme, tale.

Læringsutbytte:
-kunne utvikle en scenisk analyse med utgangspunkt i en dramatisk tekst
-kunne virkeliggjøre analysen gjennom improvisasjon
-kunne bruke sidestilte teatrale virkemidler i kombinasjon med hendelsesbasert struktur
-kunne forstå tekniske sider ved scenisk produksjon og beherske bruk av lys, lyd, andre audiovisuelle virkemidler og rom til å realisere emnet