Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Illustrasjon: Tarje Eikanger Gullaksen
Illustrasjon: Tarje Eikanger Gullaksen

The Field

The Field er en poetisk koreografi som synliggjør vår forandring. Koreograf Rosalind Goldberg er stipendiat ved avdeling dans, Kunsthøgskolen i Oslo. 

Verket tar for seg kroppens evne til både å ta og gi form, en prosess som skjer på et nevrologisk nivå i hjernen.
Ved å spekulere i hvordan denne prosessen ser ut, tar Goldberg utgangspunkt i idéen om kroppen som et skapende og sansemessig nav som absorberer og utsondrer informasjon i kontinuerlige omdreininger. The Field fremkaller og forstørrer disse prosessene i et koreografisk mørkerom, forvandler kroppen fra en kjøttfull, kraftfull og sensuelt pulserende klump, til en snurrende og dreibar blomst. Kroppens plastiske evne innebærer ikke bare at den både kan ta og gi, den har også en evne til å unndra seg tilpasning. Inspirert av denne iboende motstanden spør The Field om hva kan man forvente seg av kroppen? Hvordan kan man koreografere kroppens evne til å forme oss, til å samhandle med miljøet omkring oss?

The Field har premiere og forestillinger på Oktoberdans i Bergen, og spilles deretter også på Black Box teater i Oslo

Billetter og info Oktoberdans Bergen

Billetter og info Black Box Oslo