Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Semper Fidelis

Semper Fidelis

1. år bachelor skuespill ved Teaterhøgskolen ønsker velkommen til sin 10 minutter.

Første studieår skal alle studentene utforme et scenisk arrangement eller forløp av ti minutters varighet, hvor de selv er hovedaktør. Forestillingen skal gjennomføres utenfor scenerommet. Årets studenter har sammen undersøkt temaer som hjelp og fellesskap.

Studenter: Ingrid Giæver, Hanna Maria Vea Grønneberg, Iver Innset, Jonas Jacobsen, Mats Moe, Sunniva Du Mond Nordal, Isabel Beth Toming, Andreas Tønnesland
Veilder: Øystein Stene

Forestillingen vil finne sted i en leilighet på Frogner.
Veibeskrivelse til forestillingsstedet:
Ta 21-bussen fra Sannergata (3 min gange fra KHiO) til Riddervoldsplass, bussturen tar 11 minutter. Eller møt direkte opp på Riddervoldsplass til forestillingens starttid. Presist oppmøte! Klassen vil hente publikum på Riddervoldsplass ved forestillingens starttid.

Billettbestilling:
Send mail til timinutter2016@gmail.com. Du får bekreftelse på billetten, eller beskjed om det er fullt. Få plasser!