Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Book launch

Lundell, Thorsen, Barth & Kørner: Bøkenes hamskifte

Lundell, Thorsen, Barth & Kørner: Bøkenes hamskifte

Bøkenes hamskifte er resultatet av et samarbeidsprosjekt med Deichmanske bibliotek og tar opp bokens fremtid ved Deichman før, og etter, flytting til Bjørvika.

Biblioteksboken som tema for kunstnerisk utvikling og forskning

Volumet tar opp bokens fremtid ved Deichman (før/etter flytting til Bjørvika) og er basert på en interaksjon med Deichman som har gått over et par år, som også har involvert to masterklasser i design.

Resultatet er et innlegg i debatten om bøkenes plass i fremtidens biblioteker, med ønsket om å bidra til utviklingen av en lavmælt demokratisk drøftingskompetanse i dagens biblioteksdebatt.

Boken er utformet som en biblioteksbok fra 60-tallet m/vaskbart granitolomslag, gullpreg i ryggen, forsatspapir og kapitélbånd. En referanse til en tid da biblioteket bandt sine egne bøker.

Valget av denne utformingen er imidlertid ikke nostalgisk. Det er valgt for å synliggjøre på en enkel måte hvordan biblioteket har satt sitt preg på bokoffentligheten til forskjellige tider i historien.

Biblioteket vil fortsette å legge sin hånd på bøkene. Når boksamlingen blir overført til nye Deichman i Bjørvika vil bokmagasinene komme opp i dagen, og adgangen til bøkene forvaltes digitalt.

Bokens plass i fremtidens bibliotek—i samlingen og blant brukerne—vil være et resultat av et sammensatt formgivningsarbeid som strekker seg fra arkitektur, til grensesnitt og bokutforming.

Designoppgavene vil naturligvis preges av visjoner, diskusjoner og beslutninger om hva slags sted fremtidens bibliotek skal være: Nye Deichman i Bjørvika, og folkebibliotekene i resten av landet.

En reisebeskrivelse av innholdet

Boken inneholder tre essays og et omfattende dokumentarisk fotoessay fra hovedbiblioteket i Oslo sentrum. Forfatterne er Martin Lundell (Kunsthøgskolen i Oslo), Oddvar Thorsen (Deichman) og Theodor Barth (Kunsthøgskolen i Oslo).

Fotoessayet er av Steffen Kørner som er master i design fra 2014. I all sin enkelhet er boken et resultat av et nennsomt redigeringsarbeid som ble gjort av stipendiat Ellef Prestsæter (IFIKK/UiO). Ellef Prestsæter bidro også med et forord til volumet som gjør rede for resultatet av dette KUF-prosjektet i sin bestanddeler, helhet og intensjon.

Boken har en visuell oppbygning og utførelse. I fotoessayets dokumentasjon av inngangene og kjelleretasjene til gamle Deichman, figurerer Lundells essay om bøker og bokbinding.

Leseren følger fotoessayet etasjen opp til bibliotekets publikumsavdeling: dette blir inngangen til Oddvar Thorsens essay om bøkene i dagens og fremtidens bibliotek: deres formidling og konkurrenter.

Når den fotodokumentariske reisen avsluttes i loftsetasjen, med utsikt til byen og fremtiden i Bjørvika, møter leseren et essay av Theodor Barth om boken, samlingen og dens teknologiske formidlinger.

På fallrepet gir Theodor Barth en sammenfatning av prosjektsamarbeidet med Deichman. Sammenfatningen danner en opptakt til en summering av studentprosjektene fra prosjektperioden.

Om bidragsyterne

Martin Lundell er fagansvarlig professor i grafisk design og illustrasjon, han er faglig utøvende og har vunnet en rekke priser for bøker han har designet. Han er opptatt av å utvikle en pedagogikk for grafisk design og illustrasjon.

Oddvar Thorsen er spesialbibliotekar ved Deichmanske bibliotek; i prosjektperioden arbeidet han ved hovedbiblioteket. Nå arbeider han på filial Grünerløkka på Schous plass. Han har fasilitert prosjektarbeidet med Deichman og har hatt rollen som den kreative nettverksarbeideren.

Theodor Barth (dr. philos) er professor i teori og skriving ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for design. Han arbeider med involvering av skriving i kunstnerisk praksis, og har bakgrunn fra universitetet, SINTEF og ulike prosjekter som involverer kunstnere, designere og arkitekter.

Steffen Kørner er Master i design fra Kunsthøgskolen i Oslo, han arbeider i praksis, og bor for tiden i Berlin, han står bak flere prisbelønte bøker (bl.a. i samarbeid med Martin Lundell) og har arbeidet med visuell research knyttet spesifikt til fotografi, med vekt på kontemporære og moderne ruinlandskap.

Ellef Prestsæter er en utøvende kunstteoretiker med bakgrunn i generativ katalogisering av samlinger, samlinger som estetisk objekt, og teori som bl.a. omatter sporet av reflekterende praksis og prosedyrer i samlinger (bl.a. Guttormsgaards samling på Blaker meieri).

Lundell, Thorsen, Barth & Kørner: Bøkenes hamskifte
En husvandring i Deichmanske biblioteks hovedfilial
Kunsthøgskolen i Oslo 2016
ISBN: 978-8292613-56-6

Fotografier: Steffen Kørner
Bokdesign og sats: Martin Lundell og Steffen Kørner
Redaktør: Ellef Prestsæter
Satt med Berling Nova og Akzidenz-Grotesk
Trykk: Göteborgstryckeriet AB
Opplag: 300

Boken er lagt ut til salg ved Tronsmo Bokhandel, pris: NOK 299,-
Du kan også lese boken ved å besøke biblioteket ved Kunsthøgskolen i Oslo