Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Foto: Marte Johnslien
Foto: Marte Johnslien

Marte Johnslien: Hvitt til Jord

Utstillingen Hvitt til Jord på ROM viser Marte Johnsliens avsluttende doktorgradsarbeider ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling kunst og håndverk.

Johnsliens kunstneriske utviklingsarbeid, Circumstantial Sculpture, er en mangefasettert og eksperimentell undersøkelse av skulptur, med et særlig fokus på keramiske materialer og objekter. Arbeidet baserer seg på en overbevisning om at kunst er et virkningsfullt middel til å belyse sammenhenger mellom konkrete materialer og fenomener, grunnet dens evne til å tale om forbindelser og det mellomliggende.

Les alt om utstillingen på nettsida til ROM

Presseinformasjon (pdf)

I oktober 2018 – mars 2019 ble første del av Johnsliens forskning vist på Lillehammer kunstmuseum, i utstillingen A Square on a Sphere. Vi gleder oss til et gjensyn med et utdrag av disse arbeidene. Tittelen spiller på umuligheten av å overføre en todimensjonal firkant til en tredimensjonal kule. I tillegg til denne teoretiske innfallsvinkelen overrasker hennes verk umiddelbart med sin lekenhet i form og taktile overflater.

Forskningens siste del er Hvitt til Jord. Som tittelen indikerer, viser en keramisk skulpturserie estetiske og konseptuelle undersøkelser av materialets opphav og dets måte å interagere med andre materialer på. TiO2 undersøkes i dette prosjektet gjennom sin historie og sin materialitet, hvor det i siste ledd, i keramikken, går tilbake til en slags jordlig tilstand. Johnsliens forskning tar utgangspunkt i at TiO2 er et fargepigment som er ansett som det reneste og mest dekkende hvitpigmentet. Det har definert vår måte å oppfatte verden på, i kraft av å gjøre et ukjent antall dagligdagse gjenstander og omgivelser hvitere eller lysere. Det brukes i maling, plast, papir, kosmetikk, mat og medisiner. Johnsliens historie om norsk titanproduksjon begynner der den industrielle fremstillingen av TiO2 ble utviklet rundt 1910 – i ilmenittgruven Titania i Rogaland fylke. Derfra følger hun materialet til søsterfabrikken i Fredrikstad, Kronos Titan. Her omgjøres ilmenitt til titandioksid og eksporteres til hele verden. Norge står for ca. 8 % av verdensmarkedet på hvitpigmentet, og vi er dermed en av de største produsentene av hvithet i moderne tid. For den som kjenner Johnsliens kunstnerskap, vil man lett gjenkjenne denne bruken av kunnskap om samfunn, historie og vitenskap. I Hvitt til Jord peker hun på hvordan pigmentet har påvirket vår måte å se verden på, og spør: Hvorfor er ikke denne historien en del av vår nasjonale bevissthet?

Utstillingen åpner tirsdag 21. januar 2020 kl. 18.00, og er del av programmet til Kunstnerisk forskningsuke på Kunsthøgskolen i Oslo. Utstillingen er åpen: onsdag - søndag kl. 11:00-17:00.

Vi inviterer også til en samtale mellom Johnslien og dekan ved avdeling kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo, Markus Degerman, søndag 9. februar, kl. 13.00. (NB! samtalen er utsett frå 23.1.).

Marte Johnslien (1977) er billedkunstner bosatt i Oslo. Hun jobber med skulptur, installasjon og kunstbøker. Hun er ph.d.-kandidat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling kunst og håndverk (2016-2020).

Johnslien har hatt solo utstillinger ved Lillehammer kunstmuseum (2018), Henie Onstad Kunstsenter (2014), Galleri Riis (2011, 2013) og Kristiansand Kunsthall (2013). Hun har deltatt på de internasjonale mønstringene Havana Biennalen (2015) og Survival Kit (Riga, Latvia, 2016). Hun er representert i kunstsamlingen til Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur, Henie Onstad Kunstsenter og Lillehammer Kunstmuseum. Hun har utført permanente kunstprosjekter for blant annet Gulating Lagmannsrett og Norads Utviklingshus, og hun mottok Einar Granums Kunstpris i 2012.

Marte Johnslien er representert av Galleri Riis.