Public defence

Disputas: Finn Iunker

Refleksjon som inngår i doktorgradsresultatet. To scenetekster. Med en kommentar.

Finn Iunker forsvarer sitt forskningsarbeid i disputas på Kunsthøgskolen i Oslo 13. januar 2020.

Iunker er stipendiat ved avdeling Teaterhøgskolen.

Dette refleksjonsarbeidet (refleksjonen) er en ledsagende kommentar til scenetekstene Stemmer fra Israel (for teater) og Walter Benjamins død i Portbou (for opera). Scenetekstene og refleksjonen danner til sammen det doktorgradsresultatet som legges frem til bedømmelse.

Bedømmelseskomité

Professor Runar Hodne, Kunsthøgskolen i Oslo (leder av komiteen)
Merete Morken Andersen
Jacob Hirdwall

Forskningsarbeidets skriftlige del finnes i Kunsthøgskolens vitenarkiv Khioda: Refleksjon