Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Course

Etter- og videreutdanningskurs: Kunsthistorie 2 - Modernismens epoke (1850-1950)

Målgruppe: Kurset er åpent for eksterne, i tillegg kommer BA- og MA-studenter fra Kunstakademiet

Innhold: Forelesningsrekken vil være en gjennomgang av modernismens historiografi og billedkunst fra dens spede begynnelse i Paris i midten av det nittende århundre og til avslutningen i New York i årene etter andre verdenskrig.

Forelesningene dekker følgende emner kronologisk:

  1. Realisme-naturalisme-impresjonisme
  2. Neoimpresjonisme-Symbolisme-dekadens-syntetisme
  3. Modernismen begynner. Ekspresjonisme, tysk og fransk
  4. Kubisme-futurisme-suprematisme
  5. Den historiske avantgarden. Dada-russisk futurisme-surrealisme
  6. New York. Abstrakt ekspresjonisme

Organisering: Seminar

Forkunnskaper: Ingen.

Kursholder/instruktør: Stian Grøgaard

Kursstart:
Uke 10: mandag 7., tirsdag 8. og onsdag 9. mars
Uke 11: mandag 14., tirsdag 15. og onsdag 16. mars

Tid: 13:00-16:00

Sted: Auditoriet

Anbefalt litteratur:

  • Clark, T.J. The painting of modern life: Paris in the art of Monet and his followers. Princeton.
  • Gardner, Helen, Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya (1995). Art Through the Ages
  • Krauss, Rosalind (1977). Passages in Modern Sculpture.

Antall plasser: 40

Deltakeravgift: Ingen

Påmelding til evu@khio.no