Exhibition

Hva om vi ser en gang til

Hvordan er det å leve i et mangfoldig og sammensatt samfunn, og hvordan kan kunsten operere i dynamikken som oppstår? Studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo stiller ut.

Benedicte Dahm, Mari Ulland, Kari Kolltveit, Åsa Polfjärd, Diana Maria
Neder, Line Prip, Ronja Elvenes og Mari Firing Aardal stiller ut.

Kunstnerne har undersøkt hvordan deres egen kunst vokser ut av engasjement med samfunnet.

Hvor mange historier består virkeligheten av, og vil man i møte med hverandres styrke og sårbarhet kunne skifte perspektiv?

Introduksjon ved kunstner Shwan Dler Qaradaki

Utstillingen er et samarbeid mellom Tegnelabben ved Kunsthøgskolen i Oslo og Interkulturelt Museum.

Oslomuseum

Facebook