Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Prose

ECTS Credits
12
Course code
RE202
Included in study programme
Bachelor’s in theatre directing

Brief course description

I dette emnet skal studentene bruke metoden for handlende analyse og metoden for fysiske handlinger i dramatiseringsarbeid av en prosatekst. De skal få erfaring med å utvikle et manus på grunnlag av prosateksten, og strategier for å iscenesette dramatiseringen.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utvikle en scenisk analyse med utgangspunkt i en prosatekst
  • kunne utarbeide et manus
  • kunne virkeliggjøre deler av analysen gjennom improvisasjon

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning og selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av praktiske øvelser, oppgaver, forelesninger, visninger og diskusjoner. Studentene arbeider som skuespillere for hverandre. Studentene skal dokumentere eget arbeid i prosjektmappe.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.