Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Foundation

ECTS Credits
18
Course code
RE101
Included in study programme
Bachelor’s in theatre directing

Brief course description

Studentene skal få grunnleggende kunnskap om metoden for handlende analyse, og starte anvendelse av analysen på ulikt materiale. Emnet skal gi studentene grunnleggende forståelse for skuespillerfaget gjennom egen erfaring. Gjennom arbeid med emnet vil studentene få både individuelle og kollektive oppgaver som skal bevisstgjøre deres forhold til skuespillerfaget og regifaget. Studentene vil også få mer spesifikke regioppgaver forbundet med grunntreningen, for å utvikle deres visuelle, kompositoriske og analytiske evner.


Emnet skal gi studentene en basiskunnskap i skuespillertekniske fag. Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om sceniske virkemidler.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kunnskap om metoden for handlende analyse som utgangspunkt for aktiv scenisk tenkning
  • kunne gjennomleve, troverdig og organisk, en scenisk handling
  • kunne reflektere over elementene som er forutsetningen for å gjennomleve en scenisk handling
  • kunne peke på kunstneriske utfordringer ved skuespillerens arbeid og bidra til dens utvikling gjennom faglig samtale
  • kunne reflektere over og anvende visuelle og kompositoriske evner i eget regiarbeid
  • kunne kommunisere og samhandle med bruk av fagterminologi innenfor regi- og skuespillerfag
  • ha enkle tekniske ferdigheter når det gjelder lys, lyd, andre audiovisuelle virkemidler og scene

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av praktiske øvelser, oppgaver, visninger, forelesninger og samtaler. Studentene ved bachelorstudiet i regi vil arbeide med seg selv og hverandre som skuespillere. I løpet av emnet har studentene én eller flere visninger. Visningene gir studentene trening i å møte et publikum, og trening i å arbeide frem mot et resultat.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte oppgaver underveis

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. 6 Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.