Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Writing Practice 6

ECTS Credits
5
Course code
MK312
Included in study programme
BFA in Medium- and Material Based Art

Brief course description

Skrivepraksis er et emne som skal skape fortrolighet med skriving som del av egen kunstnerisk praksis. I Skrivepraksis vil studentene lære å anvende fagteksten som del av tankeutvikling og prosessuelt verktøy. Gjennom tekstlig analyse og utforsking av ulike sjangre skal emnet bidra til utviklingen av den enkelte students vokabular om eget arbeid. Studentene får øvelse i å skrive presist om egen praksis, og det å gi og få tilbakemelding fra medstudenter står sentralt.

I Skrivepraksis 6 jobbes det med tekst for å kontekstualisere eget kunstnerisk arbeid. Formulering av problemstillinger, ideer og strategier i kunstnerisk praksis vi stå sentralt.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne formulere problemstillinger, ideer og strategier i egen kunstnerisk praksis
  • kunne bruke relevant terminologi til å plassere sitt kunstneriske arbeid i en kontekst, og reflektere over egen kunstpraksis

Teaching and learning methods

Undervisningen organiseres som både tverrfaglige gruppesamlinger og individuell veiledning.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltakelse i all undervisning
  • innlevering av eksamenstekst på ca. 1500 ord

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering i emnet.

Ved avslutning av semesteret legges studentens eksamenstekst frem for en sensorgruppe. Resultatene gjennomgås av sensorgruppen og det gis en strukturert tilbakemelding til hver enkelt student om eksamenstekstens refleksjonsinnhold under eksamineringen.

Vurderingen ses i relasjon til emnets læringsutbytte.

Det benyttes karakterene: bestått/ikke bestått.