Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Contextualizing 2

ECTS Credits
5
Course code
MK113
Included in study programme
BFA in Medium- and Material Based Art

Brief course description

Emnet Kontekstualisering skal gi studenten referanser og relevant begrepsapparat for å utvikle evnen til kritisk refleksjon rundt egen kunstnerisk praksis. Gjennom tolkning og drøfting av kunstfaglige tekster gjør studentene seg kjent med teoretiske tilnærminger som har preget kunstfaglig tradisjon og tenkning. Emnet vil vektlegge endringer innen estetiske så vel som sosiokulturelle perspektiver, og kan belyse eksempelvis ideologiske, feministiske, postkoloniale og etiske posisjoner.

I Kontekstualisering 2 tilegner studenten seg grunnleggende kunnskap og relevant begrepsapparat for å videreutvikle evnen til kritisk refleksjon rundt egen kunstnerisk praksis.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne gjøre bruk av et videre relevant begrepsapparat for å klargjøre eget arbeid
  • kunne vise til grunnleggende kunnskap om tankesett og ideologier om kunst

Teaching and learning methods

Undervisningen organiseres som en kombinasjon av forelesninger og diskusjon av tekster i grupper.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • deltakelse i avdelingens fellesundervisning (seminarer og foredrag)

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering i emnet.

Vurderingen ses i relasjon til emnets læringsutbytte og gjøres av emneansvarlig.

Det benyttes karakterene: bestått/ikke bestått.