Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Kombinasjon 2

ECTS Credits
10
Course code
IM309
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

I emnet behandles konseptets betydning og relasjonelle forhold i ulike situasjoner. Emnet omfatter grunnleggende innføring i konseptutvikling og kontekstualisering med fokus på kritikalitet ved utforming av våre omgivelser. Det stilles ekstra krav til valg av materialer og behandlingen av disse da dette er avgjørende for kommunikasjonsverdien og lesbarhetens betydning. Emnet avsluttes med en offentlig utstilling på eller utenfor skolen. Dette stiller krav til et galleri av profesjonell kvalitet eller annen tilsvarende plass.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om betydningen av ulike funksjons- og formskapende faktorer.
  • ha nyansert kunnskap om materialers betydning for et konsept.
  • ha kunnskap om og erfaring med behandling av lys på objekter.
  • ha et nyansert forhold til kontekstualiseringens betydning.
  • kunne dokumentere, diskutere og kommunisere kunnskap og erfaringer gjennom ulike framstillingsteknikker samt gjennom skriftlig og muntlig presentasjon.
  • kunne prosjektere, ferdigstille og presentere eget arbeid i samarbeid med en ekstern aktør.

Teaching and learning methods

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og selvstendig praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.