Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Anthropometry 1

ECTS Credits
10
Course code
IM202
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

Emnet behandler forholdet mellom menneske, objekt og rom. Studier og øvelser med utgangspunkt i menneskets dimensjoner og sanser inngår i emnet der menneskelige mål i forhold til funksjoner utprøves i full skala gjennom analog og digital fabrikasjon. Erfaringene omsettes i arbeider i full målestokk eller modell. Emnet vektlegger konseptutvikling og kommunikasjon. Emnet avsluttes med en utstilling.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om utforming av møbler og objekter tilpasset menneskelige mål og omgivelser.
  • kunne bruke metoder for idéutvikling.
  • ha grunnleggende innsikt i fagterminologi for områdene ergonomi og antropometri, og kunne anvende dette.
  • kunne kommunisere konsept gjennom visuelt material.

Teaching and learning methods

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og selvstendig praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.