Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Construction

ECTS Credits
10
Course code
IM102
Included in study programme
Bachelor’s in interior architecture and furniture design

Brief course description

Emnet er en innføring i forholdet mellom form, statikk og materialer, som legger vekt på eksperimentering, bevisstgjøring og forståelse for materialers egenskaper og konstruksjoner. Studentene arbeider i verksteder med praktiske øvelser og bruker sine egne mål som verktøy for utprøving av personlig uttrykk i form og konstruksjon

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom identitet, form, konstruktive prinsipper og materialegenskaper gjennom utprøving og eksperimentering
  • ha grunnleggende kunnskap om fagterminologi og begreper
  • kunne dokumentere og kommunisere kunnskap og erfaringer gjennom ulike framstillingsteknikker
  • ha grunnleggende kunnskap om form, statikk og konstruksjon

Teaching and learning methods

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og selvstendig praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.