Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Bachelor project

ECTS Credits
20
Course code
GI350
Included in study programme
Bachelor’s in graphic design and illustration

Brief course description

Studiet avsluttes med et større selvvalgt arbeid. Studentene bruker ferdighetene og verktøyene de har tilegnet seg under utdannelsen. Studenten velger, planlegger og gjennomfører prosjektet innen valgt fordypning i grafisk design eller illustrasjon, under veiledning. Emnet kombinerer både teori og praksis gjennom et mindre skriftlig arbeid og et større praktisk prosjekt. Prosjektet avsluttes med en muntlig offentlig framlegging samt en avsluttende utstilling.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende grunnleggende praktiske ferdigheter innen grafisk design eller illustrasjon i et større selvdefinert prosjekt.
  • kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt og fremstille et ferdig resultat.
  • kunne presentere sitt prosjekt og reflektere over prosess og resultat.

Teaching and learning methods

Studenten tar utgangspunkt i sin valgte studiespesialisering innen grafisk design eller illustrasjon og velger seg et avsluttende prosjekt. Prosjektet er praktisk og skal ende opp med et sluttresultat som skal utstilles på avgangsutstillingen. Prosessen fram mot resultatet presenteres som et foredrag med sensorer, kollegiet og studenter til stede. Prosjektet veiledes av en intern veileder.

Arbeidsformene i emnet er eget arbeid, fellessamlinger og veiledning.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i veiledning, de tre obligatoriske milepælene, samt muntlig fremlegg.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått av intern og eksterne sensorer, basert på en muntlig offentlig framlegging.