Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Graphic Design 4: Editorial Design

ECTS Credits
10
Course code
GI214
Included in study programme
Bachelor’s in graphic design and illustration

Brief course description

Emnet introduserer grunnleggende metoder og verktøy for redaksjonell design. Undervisningen i typografi utvides til å omfatte redaksjonell tilrettelegging for lesning i ulike publiseringskanaler. Gjennom praktisk arbeid introduseres viktige aspekter ved grafisk design, som lesbarhet, typografiske systemer og hierarkier for både papir- og webbasert publisering.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kunnskap om redaksjonell formgiving.
  • ha grunnleggende ferdigheter innen flermedial formidling.
  • kunne formgi en enklere publikasjon for web- og papirpublisering.

Teaching and learning methods

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Sluttvurdering gjøres på grunnlag av en muntlig presentasjon.