Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Graphical Techniques 2: Relief Printing

ECTS Credits
5
Course code
GI119
Included in study programme
Bachelor’s in graphic design and illustration

Brief course description

Emnet introduserer grunnleggende verktøy og metoder innen høytrykk. Emnet er verkstedsbasert og det gis innføring i arbeidsmetoder for produksjon fra skisse til ferdig trykk. Det legges opp til eksperimentering og utforsking av høytrykk. Emnet plasserer høytrykk i en historisk kontekst.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kjennskap til prinsippene bak høytrykk og dets historie.
  • ha grunnleggende verksteds- og verktøyserfaring for framstilling av høytrykk.
  • kunne anvende egnede arbeidsmetoder og produksjon av trykksaker ved hjelp av høytrykk.

Teaching and learning methods

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Sluttvurdering gjøres på grunnlag av en muntlig presentasjon.