Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Illustration 1: Symbols

ECTS Credits
5
Course code
GI107
Included in study programme
Bachelor’s in graphic design and illustration

Brief course description

Emnet introduserer grunnleggende trekk ved illustrasjon gjennom undersøkelser av de minste tolkbare bestanddeler: Symbolet. Det introduseres grunnleggende illustrasjonsfaglige prinsipper og metoder. Symboler sees i relasjon til ulike skriftspråk. Studentene arbeider praktisk med abstraksjon og stilisering.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kjennskap til sentrale prinsipper for abstraksjon og stilisering.
  • ha grunnleggende erfaring med utforming av symboler i illustrasjon.
  • kunne anvende egnede arbeidsmetoder for illustrasjon av symboler.

Teaching and learning methods

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Sluttvurdering gjøres på grunnlag av en muntlig presentasjon.