Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Drawing, Form and Colour 2

Brief course description

I emnet skal studenten videreutvikle kunnskap og ferdigheter i tegning, form og farge i designprosesser gjennom praktiske øvelser og eksperimenter i ulike materialer. I formundervisningen vektlegges iakttagelse og beskrivelse av flate, volum, element og bevegelse. Fargeundervisningen tar for seg sentrale begreper og metodikk innen fargeteori og lys.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kjennskap til sentrale teorier innen form og farge.
  • ha erfaring med undersøkelser i form og farge.
  • kunne anvende kunnskap om og erfaring med tegning, form og farge som verktøy i eget arbeid.

Teaching and learning methods

Praktiske oppgaver og øvelser, gruppeundervisning, selvstendig arbeid, forelesninger, verkstedinnføring, studioarbeid, presentasjoner og gjennomganger. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.