Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Classical ballet part 2

ECTS Credits
7
Course code
DA203
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance
Bachelor's in jazz dance

Brief course description

I emnet skal studenten erfare fysiske grunnprinsipper gjennom den klassiske ballettens form og struktur for å utvikle en dypere teknisk forståelse med klar relevans til øvrige danseteknikker og stilarter. Emnet fokuser på forståelse av ballettens form og vokabular, grunnleggende teknikk, bevegelsesdynamikk, musikalitet og bruk av rom.

I utviklingen av både enkle og differensierte kvaliteter i emnet er studentens forståelse av egen kropp og anatomi, det fysiske detaljarbeidet og konsentrasjon sentralt.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utøve gode dansetekniske ferdigheter i klassisk ballett med anatomisk funksjonalitet, samt bevisst bruk av rom, musikalitet, frasering og koordinasjon
  • kunne identifisere praktisk relevans av klassisk ballett i relasjon til andre stilarter
  • kunne arbeide selvstendig og metodisk, som verktøy for egen utvikling
  • ha god kunnskap om den klassiske balletts terminologi

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av danseteknisk trening.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver og være aktiv deltakende i undervisningen
  • vurdering av egen utvikling gjennom skriftlig refleksjon og gjennom dialog med faglærere

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.