Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Fysisk grunntrening og helsefag del 1

ECTS Credits
7
Course code
DA107
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance
Bachelor's in jazz dance

Brief course description

Emnet vektlegger individuell tilrettelegging og forskning på egen kropp for å opparbeide en dypere forståelse for egne fysiske forutsetninger og behov, samt kunnskap om og erfaring med styrke og stabilitetstrening, fleksibilitet, plassering, utholdenhet, skadeforebygging og restitusjon. Anatomi skal gi studenten kunnskap om kroppens anatomi og dens motoriske og fysiologiske funksjoner.

Ernæringslære skal gi en teoretisk opplæring om riktig ernæring og forhold mellom kosthold og fysisk aktivitet. For å utvikle selvstendige og trygge dansekunstnere, samt å ansvarliggjøre studenten i kollektive prosesser, vektlegges også kunnskap om motivasjon, prestasjonsforberedelser og kommunikasjon.

Emnet kan bestå av:

 • anatomi
 • ernæring
 • fysisk grunntrening
 • motivasjon
 • prestasjonsforberedelse
 • kommunikasjonskunnskap

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

 • ha kunnskap om skjelettets og muskulaturens anatomi, og hvordan dette fungerer i forhold til bevegelse
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom fysisk grunntrening og dans med utgangspunkt i egne fysiske forutsetninger
 • ha gode kunnskap om hensiktsmessig ernæring
 • ha gode kunnskaper om treningslære, skadeforebygging og rehabilitering
 • kunne følge egne treningsprogram for oppvarming, bevegelighet, styrke og utholdenhet på en hensiktsmessig måte
 • ha kunnskap om kommunikasjon, motivasjon og presentasjon

Teaching and learning methods

Det første året vil emnet i stor grad foregå gjennom lærerstyrt undervisning samt individuell veiledning. I andre og tredje studieår kreves det i stor grad selvstudier og ansvar for egen trening og utvikling. Undervisningen kan foregå i grupper og individuelt, med fokus på den enkelte students utvikling. Ansvar for, og refleksjon over egen læring står sentralt i studiet.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
 • gjennomføre faglige pålagte oppgaver, og aktiv deltakelse i undervisningen
 • innlevert treningsdagbok og refleksjonsnotat om egen utvikling og eventuell rehabilitering

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.