Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Contemporary dance part 1

ECTS Credits
7
Course code
DA104
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance
Bachelor's in jazz dance

Brief course description

Emnet skal gi studenten avanserte fysiske ferdigheter og metoder for bevegelsesarbeid som er relevant i forhold til samtidsdansens uttrykk. Emnet omfatter et mangfold av bevegelseskvaliteter og stiler.

Studenten skal utvikle artikulasjon av bevegelseskvaliteter gjennom bevissthet om forholdet mellom bevegelse og egen fysiologi. Mestring, utvikling av ferdigheter, bevisstgjøring og klarhet i det fysiske uttrykket står sentralt sammen med vektlegging av studentens evne til å forholde seg både utforskende og praktiskanalytisk til bevegelse og fysikalitet.

I emnet utforskes egen anatomi, fysiske prinsipper og fysisk-estetiske uttrykk i relasjon til bevegelse, tid og rom, musikalitet, dynamikk og kreativitet. Erfaringene fra emnet bidrar til utviklingen av et nyansert kunstnerisk uttrykk.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne artikulere seg fysisk i bevegelsesuttrykk knyttet til samtidsdans
  • kunne vise ulike bevegelseskvaliteter og prinsipper • utvikle egen fysikk og jobbe med utfordringer over tid
  • kunne forholde seg utforskende til bevegelse og egen fysikalitet
  • kunne vise gode samarbeidsevner og lære også av medstudenters ferdigheter

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av danseteknisk trening.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen
  • evaluering av egen faglig utvikling gjennom skriftlig refleksjon og gjennom dialog med faglærere.

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.