Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition Practices 4

ECTS Credits
6
Course code
BK315
Included in study programme
Bachelor’s in fine art (BFA)

Brief course description

Å presentere eget arbeid i det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis. Kunstakademiet tilbyr en rekke anledninger hvor du kan eksperimentere med utstillingspraksiser og bli i stand til å bringe ditt arbeid frem til en avslutning der det kan vises og diskuteres offentlig. Dette kan være i form av en utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen form for uttrykk i det offentlige rom.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten kunne:

 • være oppmerksom på forskjellige utstillingsmåter eller måter å vise arbeid på, og initiere offentlige presentasjoner
 • ha en forståelse for ulike utstillings- eller presentasjonsformer, inkludert deres historier, kontekster og konvensjoner
 • produsere flere verk for offentlig presentasjon
 • vise arbeid i hensiktsmessige former for visning eller kommunikasjon
 • kommunisere i visuelle, romlige og materielle moduser for å engasjere seeren
 • tilby et konseptuelt, estetisk og kritisk rammeverk for arbeidet ditt

Teaching and learning methods

I det tredje året vil din utstillingspraksis fokusere på avgangsutstillingen. Sammen med kurator og de andre avgangsstudentene vil du utvikle et konsept for den offentlige presentasjonen av avgangsarbeidet, diskutere gjennomføringsprosessen, produsere selve utstillingen, og formidle og kommunisere verket til det offentlige.

Arbeidskrav:

 • avgangsprosjekt med kuratorisk veiledning
 • aktiv deltakelse i utstillings-workshop eller seminarer (med minimum 80 % fremmøte)
 • ha en forståelse for ulike utstillings- eller presentasjonsformer, inkludert deres historier, kontekster og konvensjoner
 • vise evne til å bruke tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter på som gagner prosjektet

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Avgangseksamen vil finne sted på slutten av 6. semester. Studenten skal presentere et avgangsprosjekt og et essay. Emnene Kunstnerisk praksis, Teori for praksis og Utstillingspraksis vil bli vurdert. Vurderingen foretas av to sensorer, hvorav minst en er ekstern.

Dette vil bli vurdert:

 • den offentlige presentasjonen av arbeidet ditt inkludert i avgangsutstillingen
 • din forståelse av ulike former og kontekst for utstillingspraksis sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.