Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition Practices 2

ECTS Credits
4
Course code
BK205
Included in study programme
Bachelor’s in fine art (BFA)

Brief course description

Å presentere eget arbeid i det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis. Kunstakademiet tilbyr en rekke anledninger hvor du kan eksperimentere med utstillingspraksiser og bli i stand til å bringe ditt arbeid frem til en avslutning der det kan vises og diskuteres offentlig. Dette kan være i form av en utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen form for uttrykk i det offentlige rom.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • være oppmerksom på forskjellige måter å stille ut- eller vise arbeid på, og kunne initiere offentlige presentasjon
  • ha en forståelse for ulike utstillings- eller presentasjonsformer, inkludert deres historier, kontekst og konvensjoner

Teaching and learning methods

I det andre året, kan din utstillingspraksis anta en rekke former: du kan presentere arbeidet ditt i et av galleriene på Kunstakademiet, i en utstilling eller annen offentlig sammenheng utenfor Kunstakademiet, i en publikasjon eller enhver annen form for offentlig presentasjon. Du kan utvikle ditt utstillingsprosjekt innenfor rammen av et av seminarene eller workshopene som tilbys av faglærere eller gjestelærere på Kunstakademiet. I seminarer eller workshops vil du lære om og diskutere ulike utstillingspraksiser, og det kan også innebære å se utstillinger, samt arbeide i fellesskap på en offentlig presentasjon.

Når du utvikler ditt utstillingsprosjekt på egenhånd, er du ansvarlig for alle aspekter av utstillingen, blant annet produksjon, formidling og kommunikasjon av prosjektet. Du skal diskutere prosjektet med lærer før og etter utstillingen, og du skal presentere en kritisk evaluering av den offentlige presentasjonen muntlig eller skriftlig med din lærer etter utstilling.

Om du velger å følge dette emnet under høstsemesteret, jobber du med et selvstendig utstillingsprosjekt. Om du velger å følge dette emnet under vårsemesteret, kan du velge mellom et selvstendig utstillingsprosjekt eller å følge et kurs.

Arbeidskrav:

  • et selvstendig utstillingsprosjekt inkludert alle aspekter av det å produsere og gjennomføre utstillingen, veiledet av en lærer minst en gang (før og etter prosjektet)

eller

  • aktiv deltakelse i utstillingsworkshop og seminarer (med minimum 80 % fremmøte)

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vil bli vurdert av kursansvarlig for studentens kurs i emnet. Studenter som gjør et selv-organisert utstillingsprosjekt vil få prosjektet vurdert av en lærer, muntlig eller skriftlig.

Dette vil bli vurdert:

  • din forståelse av ulike former og kontekst for utstillingspraksis sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet
  • aktiv deltakelse på workshops og seminarer, eller ditt selv-organisert utstillingsprosjekt

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.