Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Thematic Focus 3

ECTS Credits
6
Course code
BK203
Included in study programme
Bachelor’s in fine art (BFA)

Brief course description

Kunstakademiet tilbyr et bredt spekter av tematiske workshops, seminarer og foredrag slik at du kan berike din praksis, få en forståelse av historien og konteksten som former samtidskunsten, og engasjere deg kritisk i forhold til problemstillinger i samtidskunst, kultur og samfunn. Disse forskjellige metodene er heretter samlet under betegnelsen kurs.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • begynne å stille spørsmål ved kunstverk og kunstneriske tilnærminger innenfor et kritisk rammeverk
  • identifisere sentrale begreper i kulturell praksis og teori
  • studere og arbeide i dialog eller samarbeide med andre

Teaching and learning methods

Disse forbinder teori og praksis i varierende grad og tema vil ofte være på tvers av ulike praksiser og diskurser, inkludert kunstneriske praksiser, tekniske spesialiseringer, performance, dans -og teaterutøvelse, sosiale og politiske problemstillinger, kulturteori, filosofi, antropologi, psykoanalyse, arkitektur, litteratur, musikk etc.

Det er også mulig å gjennomføre et selvstyrt studium innenfor et studentinitiert prosjekt som fokuserer på et bestemt emne. Ekskursjoner er ofte en del av de tematiske workshops eller seminarer, men kan også inngå i student-initierte prosjekter.

Deltakelse og utveksling av ideer er avgjørende i workshops, seminarer og forelesninger, så det er forventet at du følger det undervisningsopplegget du velger og deltar aktivt i dette tilbudet. Det er krav til 80 % tilstedeværelse i all organisert undervisning ved Kunstakademiet hvis ikke annet er opplyst. Hvis du ikke kan delta eller ikke møter opp, forventes det at du informerer læreren på forhånd og opplyser om årsaken til fraværet ditt.

Det er mulig å gjennomføre et individuelt prosjekt som erstatning for ett kurs. Dette må forhåndsgodkjennes av hovedveileder.

Vennligst se oversikt over undervisnings former for mer informasjon om workshops, seminarer og foredrag, samt student-initierte prosjekter, og se på semesterplanen for hvilke workshops, seminarer og foredrag som tilbys i løpet av semesteret.

Arbeidskrav:

  • aktiv deltakelse i minst to kurs (med minimum 80 % fremmøte). Ett av kursene kan erstattes av et eget prosjekt som godkjennes av hovedveileder

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vil bli vurdert av kursansvarlig for studentens kurs i emnet. Vurderingen ses i relasjon til emnets læringsutbytte. Etter å ha fullført to kurs vil emnet være bestått.

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.