Øystein Stene

Øystein Stene er forfatter, dramatiker og regissør. Hovedfag i litteraturvitenskap fra Universitet i Bergen 2000.

Stene har skrevet og regissert flere filmer og teaterstykker, samt fire romaner. Temaene kretser rundt spørsmål som skyld og skam, liv og død, ofte både i en eksistensiell og sosial betydning. Hans tekster er oversatt til fransk, polsk, tsjekkisk, tysk, italiensk, spansk, bulgarsk og svensk.

Stene har vært fast tilknyttet Teaterhøgskolen siden 2005. Hans kunstneriske utviklingsarbeid og forskning har vært konsentrert rundt skuespillkunst, dramatikk og dramaturgi. Startet og kuraterer Oslo International Acting Festival sammen med Gianluca Iumiento.

Øystein Stene avsluttet et større forsknings- og formidlingsprosjekt om skuespillerkunst i 2015, oppsummert i boka ”Skuespillerkunsten” på Universitetsforlaget. Boka er en avgrensing av skuespillerkunsten som fagfelt, og en introduksjon av skuespillerkunstens historie og metode.

Research results

 • Feminisme mot likestilling (2019).
  Feature article. More
 • Kjønnssamtalen trenger ikke mer av det samme (2019).
  Reader opinion piece. More
 • Mitt liv som mann : i likestillingens hjemland (2019).
  Popular scientific book. More
 • Introverted polyvocality (2019).
  Article in business/trade/industry journal. More
 • Drama for a new millennium (2019).
  Article in business/trade/industry journal. More
 • Feighet og mangel på solidaritet er kjipt for kunstnere. Men et langt større problem for demokratiet (2019).
  Feature article. More
 • Transmania (2019).
  Feature article. More
 • Lot seg inspirere av Gud (2018).
  Interview. More
 • Oslo International Acting Festival 2018: The Polyvocal Actor (2018).
  Lecture. More
 • Key note Teaterdagerna (2018).
  Lecture. More