Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

-Dette er den morsomste delen av jobben min, sa Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond, da hun delte ut stipend til Kunsthøgskolens studenter. Foto: Julie Messel, Bildende kunstneres hjelpefond.
-Dette er den morsomste delen av jobben min, sa Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond, da hun delte ut stipend til Kunsthøgskolens studenter. Foto: Julie Messel, Bildende kunstneres hjelpefond.

Stipend-dryss over studenter ved Kunsthøgskolen

Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond, delte ut 11 av årets 25 studentstipend à 35 000 kroner til Kunsthøgskolens studenter. Også Kunsthøgskolens eget stipend FKDS ble delt ut.

Her er en kort forklaring på hva BKH er: http://kunstfond.no/informasjon
http://fkds.no/
http://www.blixfond.dk/

http://kunstfond.no/22-aktuelt/124-jubel-pa-khio-da-11-mottok-studentstipendI et fullstappet auditorium på Kunsthøgskolen i Oslo mottok studentene stipendene til stormende jubel fra sine medstudenter og lærere. Bare juryen visste hvem som ble tildelt stipend.
Studenter som har blitt tildelt stipend:

BKH-stipend på 35.000:

Kunstakademiet
Carl Segelberg, MA1
Christoffer Danielsson, MA1
Janne Maria Lysen, MA2
Liv Karin Heie Ertzeid, MA1
Agnieszka Golazewska, MA2
Urd Joachimsen Pedersen, MA1

Kunst og håndverk
Aleksander Jæger, MA1
Hanna Roloff, Ma2
Maria Alejandra Torres, MA2
Marthe Minde, MA1
Helle Høeg Voldstad, MA2


FKDS til Kunstakademiets studenter:
Atelierstipend
Master
Pete Fleming
Therese Frisk
Ane Kvåle
Ronak Moshtaghi
Lykorgous Porfyris

Bachelor
Peder Horneland
Magnus Myrtveit
Julie Karine Schie-Olsen


Master, 3 prosjektstipend 20 000,-
Miriam Myrstad
Daniel Hansen
Martin White

Master, utvikling av praksis stipend 5 000,-
Siri Helene Wohrm Fossum
Rahraw Omarzad

Bachelor, 3 prosjektstipend 20 000,-
Eva Rosa Hollup Roald
Hugo Hedberg
Fatou Madelen Åsbakk

Bachelor utvikling av praksis stipend 5 000,-
Ylva Kemi
Kristian Suvatne

Blix fondet, 50 000 danske kroner,
Morten Jensen Vågen, Master