Kvalitetssikring

Hovedfokuset med kvalitetssikring er styrking og tydeliggjøring av faglig fokus i utvkling, undervisning og formidling. Se oversikt over kvalitetsarbeid, inkludert roller og ansvarsfordeling hos faglige og teknisk/administrative ansatte.