Petrine Vinje

<p>Petrine Vinje (f.1980) har hovedfag fra Institutt for farge, KHiO og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, både i Norge og internasjonalt. </p>
<p>I Norge har hun hatt separatutstillinger på Tegneforbundet (2017), Kunstnerforbundet (2009), Akershus Kunstsenter (2011) og Soft galleri (2011). Vinje har også gjennomført det interdisiplinære prosjektet AGLA HAGLA – hvor hun i forbindelse med Kulturrådets initiativ – Hva er det med arkiv? utforsket innholdet og kildene til Runearkivet. Dette resulterte i en publikasjon og en utstilling på Kulturhistorisk museum i Oslo, høsten 2014. Petrine Vinje medarrangerte den internasjonale konferansen The Power of Motifs og kuraterte et tilknyttet kunstprosjekt for Universitet i Oslo, høsten 2017. Hun stiller ut prosjektet Depot.Depository.Rays ved Fotogalleriet (31.08–14.10.18) og slipper antologien Anatomical Theatre også i høst.</p>
<p>Doktorgradsprosjekt: <a href="https://khioda.khio.no/khio-xmlui/handle/11250/2584601" title="https://khioda.khio.no/khio-xmlui/handle/11250/2584601" target="_blank">Omforme minner – om materialets potens, objektets biografi og bevissthetens handling</a>
</p>

Research results

 • Urban Ecologies After A.I. (2021).
  Art exhibition. More
 • Progressive Interaction | Receptive Intra-Action (2020).
  Other presentation. More
 • Reading group: What We Learn How To See (2020).
  Lecture. More
 • Exploring the Microphenomenology of Artistic and Contemplative Practice (2019).
  Other presentation. More
 • Depot: Performance og samtale i Fotogalleriet (2018).
  Other presentation. More
 • Boklansering: Anthology – Anatomical Theatre (2018).
  Other presentation. More
 • Q & A (2018).
  Other. More
 • Anthology - Anatomical Theatre (2018).
  Academic anthology/Conference proceedings. More