Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 92, Firefox (Android) 90, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 92, Baidu 7.12, Chrome 92, Chrome 91, Chrome 90, Edge 92, Edge 91, Firefox 91, Firefox 90, Firefox 89, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.7, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 78, Opera 77, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 14, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 14.0, Samsung 13.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Petrine Vinje

<p>Petrine Vinje (f.1980) har hovedfag fra Institutt for farge, KHiO og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, både i Norge og internasjonalt. </p>
<p>I Norge har hun hatt separatutstillinger på Tegneforbundet (2017), Kunstnerforbundet (2009), Akershus Kunstsenter (2011) og Soft galleri (2011). Vinje har også gjennomført det interdisiplinære prosjektet AGLA HAGLA – hvor hun i forbindelse med Kulturrådets initiativ – Hva er det med arkiv? utforsket innholdet og kildene til Runearkivet. Dette resulterte i en publikasjon og en utstilling på Kulturhistorisk museum i Oslo, høsten 2014. Petrine Vinje medarrangerte den internasjonale konferansen The Power of Motifs og kuraterte et tilknyttet kunstprosjekt for Universitet i Oslo, høsten 2017. Hun stiller ut prosjektet Depot.Depository.Rays ved Fotogalleriet (31.08–14.10.18) og slipper antologien Anatomical Theatre også i høst.</p>
<p>Doktorgradsprosjekt: <a href="https://khioda.khio.no/khio-xmlui/handle/11250/2584601" title="https://khioda.khio.no/khio-xmlui/handle/11250/2584601" target="_blank">Omforme minner – om materialets potens, objektets biografi og bevissthetens handling</a>
</p>

Research results

 • Urban Ecologies After A.I. (2021).
  Art exhibition. More
 • Progressive Interaction | Receptive Intra-Action (2020).
  Other presentation. More
 • Reading group: What We Learn How To See (2020).
  Lecture. More
 • Exploring the Microphenomenology of Artistic and Contemplative Practice (2019).
  Other presentation. More
 • Depot: Performance og samtale i Fotogalleriet (2018).
  Other presentation. More
 • Boklansering: Anthology – Anatomical Theatre (2018).
  Other presentation. More
 • Q & A (2018).
  Other. More
 • Anthology - Anatomical Theatre (2018).
  Academic anthology/Conference proceedings. More