Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 94, Firefox (Android) 92, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 94, Baidu 7.12, Chrome 94, Chrome 93, Chrome 92, Chrome 91, Edge 94, Edge 93, Edge 92, Firefox 93, Firefox 92, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 80, Opera 79, Opera 78, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Olga Schmedling

Olga Schmedling, Dr. Philos, har siden studietiden engasjert seg for endringsprosesser i offentligheten, kunst og samfunn. I magistergradsavhandlingen forsket hun derfor på forutsetningene for kunstnernes selvstyre, Høstutstillingen og Bildende Kunstneres Styre, der hun tar for seg institusjonshistorien fra og med 1814 til og med 1890.

Som daglig leder for Norske Grafikere og senere for det nyopprettede Kunstnernes Informasjonskontor har hun selv aktivt tatt del i endring av kunstnernes faglige kår og i formidlingen av kunst. Derfor arbeidet hun i flere år som kunstkritiker i Arbeiderbladet/Dagsavisen parallelt med jobb på Munch-museet og ble valgt som styreleder i Norsk Kunstkritikerlag samt visepresident i kritikernes internasjonale organisasjon AICA International Association of Art Critics. Før internett var tilgangen på informasjon om norsk samtidskunst på engelsk begrenset og derfor tok Schmedling initiativ til Norsk Kunstårbok/Yearbook of Norwegian Contemporary Art, som hun redigerte i mange år.

Engasjementet for offentlighet og endring førte så til at hun startet opp med doktorgrad i filosofi på Sorbonne i Paris og med stipend fra Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo utvidet hun sitt doktorgradsprosjekt til «Endring av kunst og arkitektur i sosialhistorisk perspektiv i de siste to hundre år» og forsvarte sin doktoravhandling ved Universitetet i UiO 2009 med sosiolog og filosof Dag Østerberg som førsteopponent.

Formidling og undervisning er Schmedlings hjertesak. Siden 2013 har hun vært ansatt som Teoriansvarlig på avdeling Kunst og Håndverk på bachelor og master, der hun siden opprettelsen av nytt masterprogram Kunst og offentlig rom i 2014 har fått anledning til å lage et eget opplegg for kunst og offentlighet.

Short Biography: Olga Schmedling, Dr. Philos, educated at the University of Oslo and Université de Sorbonne, Paris, with a doctoral thesis on Changing Paradigms of Art and Architecture.

Ass. Professor, Theory-responsible at the Department of Art and Craft, Oslo National Academy of the Arts. Former professor at HDK, School of Design and Crafts, Gothenburg, director of KIK Information Centre for Contemporary Art and Craft and Editor of Yearbook of Norwegian Contemporary Art, President of International Association of Art Critics AICA Norway. From 2012 in the editorial board of InFormation – Nordic Journal of Art and Research - currently preparing “Public Art as Research”

Research results

 • The Participatory Monument - Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere (2018).
  Doctoral dissertation. More
 • Ut av mørket. Om mørke og sansning hos Emanuel Vigeland og Robert Irwin (2017).
  Popular scientific article. More
 • The Print in the Public Space "Questioning what constitutes "public space(s)" and "print" after the arrival of Internet" (2017).
  Chapter. More
 • Dissemination of Knowledge : questioning the seemingly inherent paradox in the term "dissemination of knowledge" end the term "artists' book" (2017).
  Chapter. More
 • Questioning Printmaking in the Expanded Field (2017).
  Chapter. More
 • Moteoffentlighet (2016).
  Book review. More
 • Open Access (2015).
  Lecture. More
 • Forvandlingens kunst - I Ingjerd Hanevolds laboratorium (2013).
  Other. More
 • Fortrengte stemmer - om stemmerett, ytringsfrihet og kunst i sosialhistorisk perspektiv (Tekst til Kajsa Dahlberg´s kunstprosjekt) (2013).
  Visual Arts. More
 • (Tids) rom for estetiske erfaringer = Time and space for aesthetic experiences (2012).
  Academic chapter/article/Conference paper. More