Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 96, Firefox (Android) 94, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 96, Baidu 7.12, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 96, Edge 95, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Opera 80, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Mona Larsen

Mona Larsen er utdanna frå Statens handverks- og kunstindustriskole i Oslo og Istituto Marangoni i Milano.

Ho har tidlegare arbeidd som instituttleiar ved institutt ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen og var i fem år dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen før verksemdsoverdraginga til UiB.

Mona Larsen har ei lang karriere som profesjonell klesdesignar og har også vore jurymedlem ved fleire oppdrag innan utsmykking og design.

Ho starta opp som dekan ved avdeling design 1. februar 2020. Dette er ei åremålsstilling i fire år.