Kim Nguyen

  • Bistand i budsjettprosessen
  • Budsjettarbeid, budsjettjusteringer og -oppfølging
  • Økonomioppfølging og rapportering
  • Korrigering/ompostering i regnskapet
  • Økonomimodell
  • Opprette nye prosjekter
  • Bistand i arbeidsplaner
  • Brukerstøtte og opplæring i Agresso
  • Bistand og rådgivning på området