Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 92, Firefox (Android) 90, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 92, Baidu 7.12, Chrome 92, Chrome 91, Chrome 90, Edge 92, Edge 91, Firefox 91, Firefox 90, Firefox 89, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.7, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 78, Opera 77, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 14, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 14.0, Samsung 13.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Ida Falck Øien

Ida Falck Øien er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet og Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design, klær og Kostyme. Øien leverte i 2012 et utsmykningsoppdrag for KORO i form av bekledning for de ansatte ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

I 2011 startet hun HAiKw/ http://www.haikwithus.com/ som er en samarbeidsplattform for klær og kunst i samarbeid med Siv Støldal og Harald Lunde Helgesen. Siden oppstarten har kollektivet hatt kunstnerisk opphold ved Rogaland Kunstsenter og Bergen Kunsthall og vært nominert til Söderbergs pris 2017. De har vist kleskolleksjoner jevnlig og stilt ut på blant annet Galleri Rod Bianco, Oslo, Galleri Format, Oslo og med Institute for New Feeling i Los Angeles samt gjennom samarbeid med kunstnere og akademikere på Wiels i Brussel, Trondheim Kunstmuseum og Arts Incubator i Chicago.

Doktorgradsprosjekt: Transactional Aesthetics, – and so can you!

Research results

  • Reading group: What We Learn How To See (2020).
    Lecture. More