Ida Falck Øien

Ida Falck Øien er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet og Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Design, klær og Kostyme. Øien leverte i 2012 et utsmykningsoppdrag for KORO i form av bekledning for de ansatte ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

I 2011 startet hun HAiKw/ http://www.haikwithus.com/ som er en samarbeidsplattform for klær og kunst i samarbeid med Siv Støldal og Harald Lunde Helgesen. Siden oppstarten har kollektivet hatt kunstnerisk opphold ved Rogaland Kunstsenter og Bergen Kunsthall og vært nominert til Söderbergs pris 2017. De har vist kleskolleksjoner jevnlig og stilt ut på blant annet Galleri Rod Bianco, Oslo, Galleri Format, Oslo og med Institute for New Feeling i Los Angeles samt gjennom samarbeid med kunstnere og akademikere på Wiels i Brussel, Trondheim Kunstmuseum og Arts Incubator i Chicago.

Doktorgradsprosjekt: Transactional Aesthetics, – and so can you!