Bendik Kaltenborn

<p>Bendik Kaltenborn (f. 1980) er en prisvinnende illustratør, animatør, kunstner og tegneserieskaper og har klienter som The New Yorker, The New York Times, Süddeutche Zeitung, Google, Toyota og en rekke norske aviser og tidsskrift. Tegneserien Liker stilen er oversatt til svensk, spansk, fransk og engelsk, og han er stilt ut over hele verden, fra Madrid, Paris og Antwerpen til Tokyo og New York. </p>
<p>Han er utdannet bachelor fra Kunsthøgskolen og har en master i grafisk design og illustrasjon fra Konstfack i Stockholm.</p>
<p><a href="http://www.benkalt.no/" title="http://www.benkalt.no/" target="_blank">www.benkalt.no</a>
</p><p>Doktorgradsprosjekt: <a href="https://khioda.khio.no/khio-xmlui/handle/11250/2426096" title="https://khioda.khio.no/khio-xmlui/handle/11250/2426096" target="_blank">Tegning, form og drama</a>
</p>