Galleri Seilduken, med verk av Klara Ström. Foto: Istvan Virag.

Galleri og scener

Kunsthøgskolen i Oslo har mange gallerirom til visningar av studentarbeid, og heile 9 profesjonelt utstyrte scener til visning av scenekunst.

I tillegg finst andre rom som til vanleg er i bruk som undervisningsrom, men som ved særlege høve som ved Avgang, er i bruk til visning av kunst for publikum.

Følg med på arrangementskalenderen for informasjon korleis galleria og scenene vert brukt.

Meld deg på nyheitsbrevet På KHiO for å få tilsendt informasjon og invitasjonar til utstillingar og framsyningar.