Forestilling

Avgang 2019: Gift of Stone

Katarina Skår Lisas masterprosjekt i koreografi utforsker et fellesskapende samisk kunstuttrykk gjennom flere sjangrer.

Gift of Stone er et kunstnerisk samarbeid som utforsker et fellesskapende samisk kunstuttrykk gjennom flere sjangrer. Prosjektet er en utvidet koreografisk undersøkelse av fysiske grenser, historier, opplevelser og åndelighet av og i et landskap i Várjjat / Varanger. Prosjektets startpunkt har vært en undersøkelse av Lisa’s familie og kulturarv i området Buorresarkú / Bergeby. Forholdet mellom landskap, kultur og menneske har også stått sentralt som tematikk i arbeidet.

Det er et tverrkunstfaglig pilot- og masterprosjekt i koreografi, initiert av Katarina Skår Lisa i samarbeid med Ramona Salo Myrseth, Johan Sara Jr. og Torgrim Hermansen Halvari.

Bakgrunn:

Forfedrene forstod den samiske filosofien om å være og leve med den naturlige verden, mens de beveget seg i landskapet på en kunnskapsrik og respektfull måte.
Allikevel resulterte fornorskningen av den samiske og kvenske befolkningen i Varangerområdet i et tap av kulturarven, delvis eller helt. Lisa undersøker, gjennom feltarbeid, hva dette betyr for henne i dag. Steinene og vannet blir navigasjons hjelpere til forståelsen av den immaterielle kulturarven, og det gis rom for ‘å føle’ og ‘å sanse’ i et landskap hvor mennesker og levende vesener fortsatt beveger seg- og lever i dag. I fysisk, åndelig og praktisk forstand søker Lisa seg tilbake til fortiden ved å lete etter de utallige historiene, som ligger innenfor, mellom og- eller under steinene, og gjennom kunstformidling dele opplevelsen av dem i møte med folk i Várjjat.

Lisa har invitert tre profesjonelle kunstnere fra ulike fagområder til å bidra med deres innsikt, forskning og kunstneriske uttrykk i dette prosjektet. Alle bærer en integritet og tilhørighet til egen kunstneriske forskning. Interessefeltene omfatter temaer om samisk kulturarv (i dette tilfellet spesielt sjø- og kystsamisk kulturarv), identitet, urfolksrett og tradisjon, politikk, økologi og reiser innenfor Rom-Landskap-Tid. Samarbeidspartnerne er; Ramona Salo Myrseth (Tekstil- og motedesigner), Johan Sara Jr. (Komponist- musiker) og Torgrim Hermansen Halvari (Fotograf). Prosjektet kunne ikke bli til uten dialogen- og interaksjonen med disse.

Dokumentasjon av prosjektet vil bli publisert som et lite hefte av Jessica Williams ved Hverdag books i mai 2019. Prosjektet er støttet av Kunsthøyskolen i Oslo med veilederne Per Roar, Bojana Cvejic, Anne Grete Eriksen, den eksterne veilederen Elle Sofe Sara og teknisk team. Gjesteatelieret i Vadsø, Várjjat Sámi Musea, Nesseby kommune, Lisa's familie, medstudenter og lokalkjente i Várjjat er også en stor støtte i prosjektet!

Stor takk til Heidi Åse Skår, Trond Henriksen, Karin Henriksen Lisa, Tor- Fredrik Olsen, Steinar Henriksen, Rakel Maria Niittyvuopio, Kirsti Riesto, Jorunn Jernsletten, Ingvild Marie Bjørnå Pettersen, Ole Petter Skoglund, Audhild Schanche, Kjersti Schanche, Øystein Birgitsen, Kim- Erling Johansen, Vigdis Siri, Maja Annikki, Ann-Kristin, Bård Olsen, Kyuja Bae, Otto Ramstad, Thomas Talawa Prestø og Kiyoshi Yamamoto med flere.
Velkommen til å vitne "Gift of Stone"! Vi håper å dele arbeidet med dere!

Ramona Salo Myrseth
Born and raised in a multicultural municipality by the border of Finland in the Northern hemisphere, my childhood was very much influenced by winter, spectacular landscapes and natural phenomenon like the northern lights and the midnight sun. This has brought life to and inspired mystical stories about animals, nature and supernatural beings that have been shared between generations. This upbringing is manifested in my work and esthetics.
My design practice is heavily influenced by my upbringing in Northern-Norway, where these forms of expressions are woven into a modern esthetic, thematically and materialistically. As a designer I explore materials, textures, contrasts, cultural and personal memories, and try to navigate between different perspectives with needle and thread as my traveling tools.
Source. Ramonasalo.com


Johan Sara Jr.
Johan Sara Jr. is an innovative performer in one of Europe’s oldest song traditions, Sami music from the Arctic, the joik. His unique combination of joik and contemporary elements provides a hypnotic and meditative sound, which has been praised both at home and abroad. His music has confirmed his position as a vital, fresh and genre free innovator.Johan Sara Jr. was born in Alta and grew up with reindeer herders on the vast snow-covered tundra in the arctic north. He is now settled in the Sami town of Maze. He was born into a culture where nature and the natural was everywhere, a culture where the joik had a central position and had a mother who had a strong interest in maintaining this tradition. To Johan Sara joik is therefore so much more than an artistic expression; it is his history and legacy.
Source. Stierda.com

Torgrim Hermansen Halvari
Torgrim Hermansen Halvari is a well-known portrait photographer and journalist with extensive experience from media work. He is a versatile and creative media artist who digs into research and finds good angles for the specific works he is investigating. Halvari was born in Vardø in 1965 and is educated in the field of social anthropology, sociology, cultural studies, culture and history of the Northern hemisphere, music, media history, Christian Islam's relationship, etc. He has worked for nearly 20 years in the media world within most media fields such as editor, journalist, photographer, press and information officer, media adviser, and has long experience from war, conflict and disaster areas such as Sri Lanka, the Balkans, Pakistan, etc.
Torgrim is member of Sámi Dáiddačehpiid Searvi / Samisk Kunstnerforbund and is board member of Sámi Dáiddaguovddáš / Center for Sami Contemporary Art.
Torgrimhalvari.no

Katarina Skår Lisa
Katarina is a professional dancer/ choreographer/ teacher within the expressions of poetic movement, dance and choreography. Soon to complete her master in choreography from The National Academy for the Arts in Oslo, she is searching for her Sami roots in the landscape of East- Finnmark. The specific landscapes she has encountered throughout her master becomes the ground for knowledge and understanding that is felt and expressed through the art of dance. She has visited Hokkaido, Skomvær Fyr - Røst- Artist in residence, Máze and Várrjat as a part of her fieldwork.
Lisa has a background of collaborations with artists from various fields and cultures, as both creator, performer and curator in Norway, Japan and South- Korea. Since 2014, Skår Lisa has been collaborating closely with the duet Eye of Tree, as well as being artistic director for Maidans Lørenskog Dansefestival (2014-2016.) Currently she is a member of Butoh-laboratorium in Oslo (2014-), Performance Art Oslo (2014-), Sámi Lávdi (2017-) and Naturvernforbundet (2015-).
Source. Katarinalisa.com

Visninger:

  • 6. april vises Gift of Stone på Varanger Samiske Museum. Ingen billettbestilling.
Bilde: Tekstil. Ramona Salo Myrseth
Foto: Katarina Skår Lisa