Fra forestillingen "Ad undas – Solaris korrigert" med operastudentene (2013). Foto: Jörg Wiesner

Operahøgskolen

Operahøgskolen er landets høgeste utdanningsinstitusjon innen opera. Avdelingen tilbyr en allsidig og praktisk rettet undervisning i sang- og scenefag, med stor vekt på sceniske produksjoner. Avdelingen arrangerer årlige studiereiser og prøvesang i utlandet, samt mesterklasser og forelesninger med internasjonale gjester.

Avdelingen samarbeider med Den Norske Opera & Ballett og Norges musikkhøgskole (NMH) om utdanningen av operasangere, noe som gir tilgang til prosjekter med orkester og til å spille egne forestillinger på Den Norske Opera & Balletts scener. Avgangsstudentene på masterstudiet kan tilbys plass som solistpraktikanter ved Nasjonaloperaen etter prøvesang.

Samlivet med de andre avdelingene ved Kunsthøgskolen gir et inspirerende miljø for studenter og ansatte, med muligheter for berikende utveksling mellom kunstartene.

Årsstudium i opera

Fra "Figaros bryllup" 2015. Foto: Stephen Hutton

Studiet forutsetter fullført musikkutdanning på høgskolenivå av minst to års varighet. Studenter som tas opp til studiet, må vise et særlig talent for musikkdramatisk uttrykk. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøver.

Studenten tilbys grunnleggende scenisk og musikalsk skolering innen operafaget, og den danner grunnlag for opptak til masterstudiet i opera. Undervisningen veksler mellom individuell undervisning, gruppeundervisning og prosjektbasert undervisning.

Hoveddelen av studiet består av sang, musikalsk innstudering individuelt og i ensembler, bevegelse og sceneplastikk, scenisk framstilling og sceniske produksjoner.

I studiet blir det lagt vekt på grunnleggende skuespillertrening og scenisk arbeid som danner grunnlag for videre arbeid på masterstudiet, hvor målet er å kunne innstudere og formidle større roller i operalitteraturen. Det tas opp inntil fire studenter i året.

Masterstudium i opera

Fra "Egon und Emilie" 2012. Foto: Stephen Hutton

Masterstudiet i opera skal utdanne operasangere på høgeste kunstneriske nivå. Grunnleggende skuespillertrening og noe erfaring med scenisk arbeid er en forutsetning for opptak. Dette danner grunnlag for det videre arbeidet, hvor målet er å beherske og formidle større roller – hvorav minst to i løpet av studiet skal innstuderes i sin helhet.

Studiet består i hovedsak av sang, musikalsk innstudering individuelt og i ensembler, scenisk framstilling, bevegelse og sceneplastikk. Alle fagene integreres i de sceniske produksjonene, som derfor er sentrale i studiet. Valg av repertoar tilpasses studentene og den enkeltes ferdigheter og behov. Produksjonene ledes av team bestående hovedsakelig av regissør, musikalsk ansvarlig og repetitør. Masterstudenter får for eksempel delta i:

  • mesterklasser med internasjonale coacher
  • produksjoner med internasjonale regissører og scenografer
  • studietur, vanligvis til Berlin
  • baltisk/nordisk studentbiennale
  • baltisk/nordisk prøvesang for studenter (andreårsstudenter på master)
  • prøvesynging til solistpraktikantstillinger i Den Norske Opera & Ballett (andreårsstudenter på master).

Det tas opp inntil fire studenter i året.

Opptak

Årsstudium i opera

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. Studiet forutsetter fullført musikkutdanning på høgskolenivå av minst to års varighet (120 studiepoeng). Studenter som tas opp til studiet, må vise et særlig talent for musikkdramatisk uttrykk. Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene.

Søknadsfrist 1. februar 2018 (kl. 23:59)
Les gjennom søknadsprosedyren, og last ned søknadsvedlegg (blir lagt ut 2 måneder før søknadsfrist).
NB! Vedlegget må lagres lokalt på din datamaskin og så fylles ut ved hjelp av siste versjon av Adobe Reader.

Masterstudium i opera

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. Studiet forutsetter fullført musikkutdanning på bachelornivå (180 studiepoeng), herav 80 studiepoeng av relevans for operafaget, og av disse 25 studiepoeng i sceniske fag. Det kreves grunnleggende kunnskaper i fonetikk og italiensk språk.

Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkerne rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene. Studenter som tas opp til studiet, må vise et særlig talent for musikkdramatisk uttrykk.

Søkere må beherske norsk og engelsk.

Søknadsfrist 1. februar 2018 (kl. 23:59)

Les gjennom søknadsprosedyren, og last ned søknadsvedlegg (blir lagt ut 2 måneder før søknadsfrist).
NB! Vedlegget må lagres lokalt på din datamaskin og så fylles ut ved hjelp av siste versjon av Adobe Reader.

Felles søknadsprosedyre for alle studiene

  1. Last ned søknadsvedlegget (bla til du finner ditt fagområde). Les all informasjonen grundig og fyll ut vedlegget i Adobe Reader.
  2. Registrer personopplysninger og studieønskeSøknadsweb. Når du registrerer deg må du lage din egen personlige pin-kode som du bruker hver gang du logger deg på. Når du har registrert deg på Søknadsweb og valgt studium, vil du motta en kvittering med ditt søkernummer på e-post.
  3. Last opp søknadsvedlegget til Søknadsweb. Last deretter opp de andre dokumentene som står beskrevet i vedlegget. Følg veiledningen nøye. Du ikke får kvittering for hvert opplastet dokument, men du kan til enhver tid til sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på mine dokumenter inne i Søknadsweb.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Skriv navnet på studiet i emnefeltet.

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

Ansatte