Oddvar Røsten


• Mottak av henvendelser i fronten, besøkende, telefon og email
• Låne-/nøkkelkort
• Betalingsterminal
• Bekreftelser for studenter
• Rekvisisjoner
• Timeplaner/rombooking – lesetilgang
• FS-portalen – lesetilgang
• Oppgaver innad Seksjon for kommunikasjon og service
• Tidligere erfaring: Sekretær ved Kunstakademiet fra 2001-2010.
• Tidligere erfaring: 8 år kunstformidling ved Unge Kunstneres Samfund
• Var styreleder i den tidligere Venneforeningen ved Museet for Samtidskunst