Liv Bugge

Bor og arbeider i Oslo, (f. 1974)

Liv Bugge studerte ved Statens kunstakademi i Oslo og HISK (Higher Institute for Fine Art) i Belgia.

Liv Bugges kunstneriske praksis innlemmer en rekke medier, med hovedvekt på video. Bugge er interessert i aggresjon som både en konstruktiv og destruktiv kraft i samfunnet. Mange av hennes arbeider forstyrrer grensen mellom fortid og nåtid, gjerningsperson og offer, og mellom fakta og fiksjon. Hennes forskning som stipendiat ved Kunstakademiet behandler spørsmål rundt de normative strukturene innenfor den skandinaviske velferdsstaten, med fokus på hva legemliggjørelsen av slike kontrollmekanismer og reguleringer gjør med det moderne subjektet.

Bugge står også bak den kunstnerdrevne plattformen FRANK i samarbeid med Sille Storihle. FRANK er en Oslo-basert plattform, etablert for å holde liv i kunst og kritisk diskurs som kretser rundt kjønnsproblematikk, begjær og seksualitet. er å bygge et fellesskap og skape diskusjoner rettet mot de hegemoniske strukturene i samfunnet.

Mer om Bugges stipendiatprosjekt 

Nettsider: www.livbugge.com / www.f-r-a-n-k.org