Danuta Haremska

Danuta Haremska er født i Poznan i Polen. Bor og arbeider i Oslo.
Utdannet bl.a. ved Kunstakademiet i Poznan, Polen.

Harmska arbeider innenfor Installasjonskunst, Kunst i offentlige rom, Tegning, Skulptur. Hun anvender ofte en metaforisk tilnærming i prosjektene sine, med et gjennomgående tema eksistens. Hennes siste verk gjenspeiler den menneskelige tilstand i forhold til naturen.

Hun jobber som førsteamanuensis i 50 % stilling ved fagområde Kunst og håndverk/ Metall- og smykkekunst. Hennes kompetanseområder er: Installasjonskunst, Stedsspesifikk kunst, Kunst i offentlige rom, Arkitektur relatert kunst, Tegning, Skulptur.

Hun har gjort utallige separat- og gruppeustillinger. Hun er innkjøpt av offentlige institusjoner som Nasjonalgalleriet i Norge, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Telemark Fylkeskommune, Asker Kommune, Kunstmedalje Museum i Wroclaw i Polen, La Monnais et Medailles de Paris, Myntkabinett, Universitet i Oslo.

Haremska har mottatt en rekke priser og stipendier for sine arbeider og er medlem av Norske Billedkunstnere, Tegnerforbundet og Tekstil Kunstnere.

www.haremska.wordpress.com