Forestilling

Avgang 2019: Solo dance with 4 LEDs

Jens Martin Hartvedt Arvesen presenterer sitt avgangsprosjekt i master dans.

Gjennom prosjektet undersøker han affekter og tematikker som finnes i klubbkulturer, relatert til lys, bevegelse og lyd. Samspillet mellom lyset, dansen og musikken har vært spesielt viktig, samt det å opprettholde og utvikle en uavbrutt stemning. Publikum inviteres til å bli igjen etter forestilling i scenerommet og danse, henge og oppleve scenerommet som et sosialt rom.

Skaper og danser: Jens Martin Hartvedt Arvesen
Musiker: Mats Høstaker

Se også: https://www.facebook.com/events

NB: Det er fire avgangsstudenter på master dans, og det er mulig å se alle de fire forestillingene etterhverandre samme dag.

Billettbestilling