Visning

Merete Røstad: Archive

ARCHIVE er en samling av dokumentasjonsmateriale fra stipendiat Merete Røstads kunstneriske undersøkelser, som nå blir tilgjengelig for publikum.

Stipendiat Merete Røstad inviterer til Høring 7. september for å presentere det kunstneriske resultatet av hennes stipendiatprosjekt. I tillegg til Høring er Røstads ARCHIVE tilgjengelig for publikum 10. september – 10. oktober. Dokumentasjonsmateriale inneholder lyd, fotografier, video, modeller, 3D-gjengivelser, video, tegninger, publikasjoner og objekter.

ARCHIVE er åpent for publikum kun etter avtale. Det er mulig å velge mellom to tidspunkt hver dag, 17.00–18.00 og 18.00–19.00.
Bestill en økt i arkivet
Se arrangement for Høring

Besøk ARCHIVE

Når du har kommet til ARCHIVE, er det et par ting som kan gjøre at du får mer ut av tiden og som kan bidra til en enklere undersøkelsesprosess. La arkivisten introdusere deg til materialet slik at du får en oversikt. Etter at du har blitt kjent med ARCHIVE, kan du lettere tilpasse arbeidsflyten din til arkivets kriterier når du gjennomfører din forskning.

Be om hjelp: Arkivpersonalet er der for å hjelpe deg. Spør dem om du har spørsmål.

Ta kontakt med de andre forskere: ARCHIVE er et unikt og intimt sted hvor du kan finne forskere med samme interessefelt. Introduser deg selv til de andre forskerne, du vet aldri hvilke fremtidige muligheter som kan oppstå ut av en hilsen. Vær foruten klar over at arkivisten vil beholde forskerens navn og forespørsler konfidensielt, og vil ikke gi ut slik informasjon uten samtykke.

ARCHIVE er del av en større diskurs i samtiden om kunst i offentlige rom og utforming av minnebærende kunst gjennom å utforske minne og glemsel i den offentlig sfære.

ARCHIVE er en del av Merete Røstad's presentasjon av kunstnerisk resultat av hennes doktorgradsstipendiat prosjekt:
The Participatory Monument
Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere

Hvis du ønsker å besøke ARCHIVE og har behov for assistanse, vennligst kontakt theparticipatorymonument@gmail.com