Forelesning

Avlyst. Design Talks Night: Mette L’Orange og Carle Lange

Mette L’Orange, professor ved Universitetet i Bergen og ved Kunsthøgskolen i Oslo, og Carle Lange, førsteamanuensis i scenografi ved Kunsthøgskolen i Oslo, skal snakke om lys, farge, tid og rom.
Dagens Design Talks er dessverre avlyst.

Tittel på foredrag
Light and Colour Lab

Mette L'Orange og Carle Lange vil snakke om deres samarbeid rundt et Lys- og fargelaboratorium på KHiO, hva de arbeider med nå og visjonene fremover.

Mette L'orange er professor i Farge ved UIB, Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samt professor II i Farge på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er arkitekt MNAL og billedkunstner med utdanning fra Oxford Brookes University (BA), Arkitekthøgskolen i Oslo (MA) og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har vært ansatt i 10 år som sivilarkitekt hos bl.a Niels Torp arkitekter AS og ledet Institutt for Romkunst i 15 år. Ved siden av undervisningen driver hun også egen praksis, med kunstprosjekter og oppdragsbasert fargeplanlegging for arkitektur og offentlig rom.

Carle Lange er scenograf. Lange er utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo og har studert ved Statens Kunstakademi.